Bølgene rundt Bølgens drift har stilnet. Det er mye takket være daglig leder, Andreas Gilhuus og hans stab.

Nå har han som belønning fått tilbud om seks nye år som Bølgens daglige leder.

Fra Bølgens åpning i oktober 2009 har det mildt sagt vært mye uro. To daglige leder takket for seg før moroa var i gang, og Andreas Gilhuus ble bedt om å overta lederansvaret i en overgangsperiode.

Den har vart i 14 måneder.

- Det har vært god tid til å tenke seg om, sier Gilhuus som nå er evaluert av et avgående styre og anbefalt som ny leder av det nye styret.

- Det gamle styret var fornøyd med jobben jeg hadde gjort, og jeg ble derfor tilbudt åremålsstillingen for de seks neste årene, sier Gilhuus.

Men han innrømmer at han har tenkt mye.

- I begynnelsen var jeg usikker på om det var dette jeg egentlig ville. Men det har vært en modningsprosess, og seinhøstes i fjor etter at vi fikk kontroll over økonomien, følte jeg at dette var moro, sier den tidligere booking- sjefen som flytte hjem fra Oslo i 2009.

Tilbakemeldingene fra de ansatte har også vært udelt positive.

- Beskjedene jeg har fått har jeg tolket som at jeg er en ålreit kar å jobbe sammen med, og da er alt lettere, smiler han.

Men han innrømmer at det har vært en bratt læringskurve.

- Og jeg er langt fra ferdig utlært, selv om jeg fikk det meste av ansvaret i fanget, sier han.

Nå har økonomi, tariffavtaler, eierskap og regnskap blitt hverdagskost for Gilhuus.

- Og grepene vi har gjort har begynt å virke. Det er ikke minst et resultat av jobben hele staben har gjort, og på ingen måte bare mitt verk, sier Gilhuus.

For han understreker at her snakker vi ikke om noen gammeldags autoritær leder.

- Jeg gir andre tillit, og sammen finner vi ut hva vi er gode på hver for oss, sier han.

Med en seks års åremålsavtale kan Gilhuus begynne å tenke langsiktig, og i større grad pleie kontakten med andre kulturhus om konserter og arrangementer.

- Vi tenker ofte to, tre år fram i tid, og først nå kan jeg inngå avtaler med andre. I tillegg gleder jeg meg til å løfte satsingen på arrangementer for barn og unge.

Han er glad for Bølgens regnskap gikk i balanse i år, og føler at hele staben nå har vist at de evner å drive et kulturhus med den vedtatte kommunale driftsstøtten.

- Vi trenger å lykkes for å kunne være det huset kommunen og alle innbyggerne har ønsket vi skal være, sier Gilhuus og trass i en turbulent oppstartsfase aldri har angret på at han flyttet tilbake.

- Jeg har alltid vært sikker på at Bølgen var stedet for meg, og jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter Andreas Gilhuus.