Kulturhuset Bølgen har funnet sin kulturelle identitet. Folket strømmer påtil arrangementene, men savnet etter et møtested etter de gode kulturopplevelsene mangler. Nå skal det bøtes på! Hva mener du bør gjøres?

Hvordan lage optimale løsninger for Sanden scene, for arrangementsbaren på mesaninen og hvilke rammer skal man lage for den framtidige restauranten?

Zinc Arkitekter vant anbudsrunden for å finne de gode løsningene for Bølgens fasiliteter. Målet er å oppfylle de besøkendes behov, utvide bruken av fasilitetene, senkte terskelen for å bruke Bølgen også utenom forestillinger og gjøre Bølgen til en attraktiv partner for konferanser og messer.

Nå er forprosjektet i gang, og om du enten snakker med eller ser ukjente i Bølgen T-skjorter den kommende uka, fortvil ikke:

– Det er bare vi som er på ferde, sier Kjartan Bjørndal Michaelsen i Fluxloop som er Zincs underleverandør og skal stå for forprosjektet.

– Vi skal intervjue brukere, observere og analysere materialet den kommende uka og overlevere det bearbeidede materialet til Zink, sier Michaelsen.

Workshops med ressurspersoner og nøkkelpersoner rundt og i Bølgen, skal gi de innleide fagfolkene innsikt i det allerede kjente, irritasjonsproblemene og det som gjør Bølgen unik.

– Det handler om logistikk og menneskeflyt under arrangementene. Her er det mange tilbud samtidig og hvordan skal man legge til rette fordi forskjellige gruppene som ofte er her på samme tid, sier Guri Moe fra Zinc.

– Vi ønsker at publikum skal være her både før og etter arrangementene. Og hvis Bølgen blir et attraktivt sted å være uavhengig av konserter og kino, har vi lyktes, sier Kamilla Krane Martens og Andreas Gilhuus som allerede har fått mange tilbakemeldinger fra byens publikum som ønsker at Bølgen skal få til også den siste biten.

– Det er mange i byen som er stolte av huset, og ønsker å bruke det enda mer enn de gjør. det er et godt utgangspunkt, sier Gilhuus som har en raus slump penger fra Thore Liverøds gave å bruke på tiltaket.

Zincs mål er å få levert et utkast til løsning i slutten av april, og den offisiell åpningen av de nye fasilitetene skjer under høståpningen av Bølgen 15. august.

I dette første utkastet vil ikke et nyt restaurantkonsept inngå.

– Vi jakter fortsatt på en driver av restauranten, men med de nye forbedringene som nå kommer vil jeg tro rammevilkårene for en restaurantdriver er langt bedre.

Det er Innovativoli som står for brukerundersøkelsen, og målet er å treffe flest mulig de neste dagene. Det gir et best mulig grunnlag for å tilpasse Bølgen til slik publikum vil ha kulturhuset.

Kulturhusets styre har satt av 2,8 millioner til utbedring av kjøkken, restaurant og foajé i den kommende prosessen.

– Det er ingen grunn til at ikke Bølgen skal bli et møtested for hele byen, sier de fem involverte fra mesaninen skuende utover en blinkende Larviksfjord.