Sanden scene får fast ny møblering, i tillegg skapes en arrangementsbar på Messaninen.

Dermed er man sikret noe servering i kulturhuset, mens man venter på mulig restaurant til høsten.

– Det er en kjensgjerning at vi ikke har lykkes i å få en tilbyder til restaurantdriften etter runden vi hadde i høst, sier markedsansvarlig i Bølgen, Kamilla Krane Martens.

Nå er målet at en restauratør skal være på plass i august. Men før det må noe gjøres.

– Inntil videre har vi avtale med Glassmesteren som er på plass ved arrangementer. Med enkel servering. Når det gjelder konferanser, kurs og lukkede selskaper har vi forskjellige løsninger, lover Krane Martens.

Det er ikke bare driver av servering som er utfordringen til Bølgen. Mye handler om interiør og romløsninger også.

– Nå har vi en inderiørdesignkonkurranse ute. Gjennom det skal vi få tegnet ut det vi trenger, forteller hun.

Først og fremst ønsker man å få på plass nye løsninger for Sanden scene i foajeen og en ny barløsning på Messaninen.

– Det kan vi gjøre uavhengig av driver. 18. januar er frist for konkurransen. Jeg regner med at vi har de to områdene på plass til 1. april.

Restaurantområdet, som blir forminsket, avventes til driver er på plass.

– Er det absolutt nødvendig for et kulturhus å ha en restaurant?

– Det viktigste er catering til større arrangementer. Sånn sett er ikke restaurant nødvendig, men ønskelig. Muligheten er her for både restaurant og uteservering, påpeker Krane Martens.

Drivermulighetene for Sanden scene og Messaninen bar er de ikke helt sikre på hvordan blir for framtiden.

– Det kan være at vi driver de selv, eller at restaurantdriver tar det også. Eller vi finner en annen organisering.

Det som nå skjer er ikke en ombygging av de åpne områdene i Bølgen.

– Dette er i utgangspunktet en ren møbleringsplan som er hensiktsmessig, sier Krane Martens.

Uansett møblering, driverkrefter til restaurant eller catering, det blir enkel servering i kulturhuset også ved arrangementene denne våren.

I tillegg håper ledelsen av huset på en møbleringsløsning som gir publikum ekstra lyst til å bli i lokalene.

– Vi vil også beholde fleksibiliteten i foajeen. Den er noe vi må ta vare på, avslutter kulturhussjef Andreas Gilhuus.