Nå lønner det seg med fornybart. I siste møte i fylkestinget før sommeren, besluttet vi en rekke investeringer som både vil kutte fylkeskommunens direkte utslipp av klimagasser, spare store mengder strøm og kostnader, og samtidig løfte videregående opplæring.

Solcelleanlegg på alle fylkeskommunens bygg, 40 millioner kroner i lønnsomme energieffektiviserende tiltak i bygningsmassen, anskaffelser av elektrisk lastebil ved yrkessjåførlinja i Notodden, fossilfri minibusser ved Skien VGS, Melsom VGS og Vest-Telemark VGS, elektrokjele ved Skiringssal folkehøyskole, ogfjernvarme på Thor Heyerdahl VGS og Færder VGS.

Dette sparer samfunnet for 4,4 millioner kwh som kan brukes til andre formål, sparer strømutgifter på skolene våre som kan bruke de samme pengene på undervisning, og kutter fylkeskommunens direkteutslipp med 80 prosent.

Mange av investeringene i bygg og energi var ulønnsomme for kort tid siden. Da Hovedutvalget for klima, areal og plan sist i 2020 fikk en rapport om kostnader ved solcelleanlegg på alle fylkeskommunens bygg, ble kun ett av 26 prosjekter vurdert som lønnsomt. Hovedutvalget dristet seg likevel til å bestille to anlegg, ved Thor Heyerdahl VGS og Sandefjord VGS. Men vi så oss ikke fornøyd, og ba om nye beregninger ut fra ny teknologi, nye innkjøpspriser og høyere strømpriser.

Nå, halvannet år senere, viser de nye beregningene at det kun er ett av de resterende 24 prosjektene som er ulønnsomme. Det er en enorm utvikling i vilkårene for fornybare investeringer, på svært kort tid.

De siste beregningene viser at fylkeskommunen kan investere i solcelleanlegg ved 23 fylkeskommunale bygg. Dette gil gi 8800 kvadratmeter med solceller, og produsere 1,1 millioner kwh strøm. Investeringene er lønnsomme, med solid nåverdi og nedbetalingstid i anleggenes levetid.

I tillegg vil vi spare 3,3 millioner kwh gjennom energieffektiviserende tiltak.

Tiltakene er varierte, og spenner seg fra 8,5 millioner kroner til varmepumpe med energibrønner, til 5500 kroner til oppdatering av driftsanlegg. En investeringspakke på 40 millioner kroner har en nåverdi på 23 millioner kroner, og er beregnet nedbetalt på ti år.

I tillegg til å spare energi og kutte utslipp, sparer vi kostnader. Mindre penger til drift av skolebygg, gir for eksempel mer penger til undervisning eller til elevenes psykososiale miljø.

Dette gir også indirekte utslippskutt, fordi fornybar energi vi sparer i fylkeskommunen, kan brukes til erstatning for fossil energi andre steder. For fylkeskommunen er det beregnet et direkte utslipp av 774 tonn co2e årlig, der 479 tonn er fra oppvarming og 295 tonn er fra drivstoff. Derfor kutter vi også ut bruken av fossil oppvarming ved Thor Heyerdahl VGS og Færder VGS, og erstatter en gassdreven kjele på Skiringssal folkehøyskole med en elektrokjele.

Utslippene fra drivstoff skal kuttes ved å anskaffe fossilfri kjøretøy, som elektrisk lastebil til yrkessjåførlina på Notodden VGS, og flere fossilfri minibusser til bruk i skolene. En elektrisk lastebil ved yrkessjåførlinja, gir både lever og lærere tilgang til morgendagens kjøretøy, og framtidsrettet kompetanse i opplæringsmiljøet i fylket.

Vi har fra før bevilget penger til miljøvennlig maskiner og utstyr, der Re VGS kjøpte inn elektrisk hjullaster og elektrisk gravemaskin, Sandefjord VGS fikk ny avfallskomprimator, Notodden VGS fikk ny sveisesimulator, Skien VGS, Greveskogen VGS og Thor Heyerdahl VGS fikk nye drivhus, oppfølgingstjenesten fikk el-sykler, og elektriske minibusser på Rjukan VGS, Horten VGS og Bø VGS.

Disse mange tiltakene har en verdifull ting til felles. Vi kutter nemlig utslipp ved å investere i skole og opplæring. Dessuten etterlater vi bygningsmassen i Vestfold og Telemark i bedre stand til de kommende fylkeskommunene, enn hva vi overtok. Og skolene vil stå bedre rustet i møte med uforutsigbare strømpriser i framtida.