Søndag var Østre Kvelde bedehus fullt, femte kvelden på rad. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har hatt møteuke med forkynner Kristian Fagerli. Søndag var det annonsert at Kenya-misjonær Ingrid Næss skulle gi noen glimt fra misjonstjenesten.

Men det Næss ikke visste, var at litt gjemt, bakerst i lillesalen, satt ordfører Rune Høiseth og leder for NLM Utland, Hjalmar Bø. Da de kom frem på scenen, kunne ordføreren avsløre at han var der for å dele ut en medalje for lang og tro tjeneste, en medalje utstedt av Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

 

Tjeneste i 39 år

– Det er nesten umulig å si noe uten at alle forstår hvem denne er til, sa Høiseth.
– Så jeg går rett på sak: Ingrid Næss!


Hele salen klappet, og hovedpersonen selv så både overrasket og glad ut. Ingrid Næss fra Kvelde, reiste ut som misjonær til Kenya i 1979, og har hatt tjeneste i NLM både i Afrika og i Norge helt siden da.
– Du har viet hele livet ditt for å hjelpe andre, både som sykepleier, når det gjelder utdanning, og ikke minst i forkynnelse, som også er en del av ditt kall og arbeid, sa ordføreren.
– Du har bidratt til et stort og viktig humanitært og menneskelig arbeid. Det er med stor ydmykhet og stolthet jeg skal få lov å gi deg denne medaljen, fortsatte han, før han festet medaljen på Ingrid Næss.

-Ingrid er definisjonen på diakoni

Hjalmar Bø fra NLM ville gjerne takke Ingrid Næss for hennes store innsats.
– Noen sier det er vanskelig å definere diakoni, men egentlig er Ingrid definisjonen på diakoni. Du levde ut et eksempel på hva det betyr å bry seg om de svake. Du gjorde det ikke bare i teori, men i handling. Du viste nestekjærlighet. Og du var tydelig i formidlingen av evangeliet. Det var ikke alltid du stod på en talerstol, men i møte med mennesker hadde du en mild og direkte måte å vitne om Jesus på, roste arbeidsgiveren.
Han løftet også Næss opp som et forbilde for yngre misjonærer, både når det gjelder hvor fleksibel hun har vært i tjenesten, og fordi hun har vist at man kan være misjonær hele livet.
Da Næss skulle si noen ord, takket hun foreningen som hun selv sa har vært med å «bære henne».

–Det har gjort at jeg har fått lov å være med på dette store arbeidet. Det har gjort livet mitt veldig rikt. Jeg er takknemlig for at jeg har fått være en del av dette, sa misjonæren som etter mange år i Afrika, nå er bosatt i hjembygda Kvelde.