Jeg ser i ØP (13.januar.) at det tenkte, og i utgangspunktet godkjente, boligprosjektet på Agnes er satt på vent. Det er varsel om kvikkleire på stedet som er årsaken.

I samme avis står det om Torstvetjordet som også skal fylles med boliger. Dette er også et kvikkleireområde, men foreløpig ser det ut til at dette fortsatt er planlagt utbygget.

Jeg er ikke geolog og har ikke store kunnskaper om dette. Men jeg vet at kvikkleire inneholder salter, fordi det i tidligere tider var havbunn her. Det er når disse saltene vaskes ut at kvikkleira blir ustabil og utløser skred.

Nå vet vi at klimaet er i endring, og at det blir mer nedbør og mildere vintre framover.

Da vil jeg tro at faren for at saltene vaskes ut blir gradvis større.

Jeg håper inderlig at alle planlagte byggeprosjekter på kvikkleire blir satt på vent til alle undersøkelser er grundig gjennomført. Det må ikke være den minste tvil om at det er trygt.

Boligområdet i Gjerdrum var godkjent før bygging, og det er en skremmende tanke at noe tilsvarende kan skje andre steder.