Gå til sidens hovedinnhold

Kvinner muliggjør en bedre, rettferdig og fredelig verden

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars har sin opprinnelse i sosialistisk kvinnebevegelse og kamp for kvinners stemmerett tilbake i 1910. I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975 ble den internasjonale kvinnedagen etablert av FN i 1977. Over hele verden brukes dagen til å rette søkelys mot kvinners rettigheter og kampsaker, og ikke minst også for å feire kvinners prestasjoner sosialt, økonomisk, kulturelt og politisk.

Det siste året har vært utfordrende for mange, både sosialt, jobbmessig og økonomisk. Familier og enkeltpersoner har måttet forholde seg til stengte skoler og arbeidsplasser og restriksjoner når det gjelder sosial kontakt. Livet med en pandemi er utfordrende for de fleste av oss. Men mange har tatt i bruk digitale verktøy og løsninger for samarbeid, kursvirksomhet og arrangementer. For noen har dette vært både inspirerende, lærerikt og nyttig, for andre har det dessverre ført til at utenforskapet har blitt forsterket. Det rapporteres om bekymringsfull økning i vold og overgrep, hvor kvinner og barn er spesielt utsatt.

Vi i Larvik Soroptimistklubb jobber fortsatt med våre gode prosjekter for å hjelpe og støtte kvinner. Vi har prosjekter som støtter utdanning for kvinner, vann til en landsby i Rwanda og skolemat til barn i Moldova - for å nevne noe. Spesielt stolte er vi av utdanningsfondet hvor hver mottaker har navn og ansikt – og kan arbeide seg til en fremtid. Skolegang, opplæring og studier som kan åpne muligheter for den enkelte. Muligheter til å skape seg et bedre liv.

I år feirer soroptimister over hele verden 100 års jubileum. Også her i Larvik skal vi feire dette i løpet av høsten. Hele Larvik feirer i 2021 at byen er 350 år, med nye tema for hver måned. Vi er spesielt glade for å se at tema for dette byjubileet i mars, er nettopp kvinner. For denne byen har hatt og har mange sterke kvinner, og de fortjener å komme frem i lyset.

Soroptimist International (SI) arbeider aktivt lokalt og globalt for likestilling og for å styrke kvinner og jenters muligheter til utdanning, utvikling av eget potensiale og lederskap. Vi driver mentorprogrammer og lederutvikling og tilbyr utdanningsstipender. Soroptimist International er oppmerksomme på hvordan sosial status, utdanningstilbud og samfunnets holdninger til kvinner og jenter påvirker deres muligheter til å kunne delta og være beslutningstakere i sitt eget og det offentlige liv.

Sammen med 134 andre frivillige organisasjoner, har Soroptimist International generell rådgivende status ved FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Slik status gjør det mulig for soroptimister å fungere som talspersoner for kvinners rettigheter og for å forbedre kvinnenes liv ved å komme med politiske uttalelser og delta i paneler, møter og rundebordsdiskusjoner organisert av FN.

Til FNs kvinnekommisjon i mars i år har Soroptimist International levert sin uttalelse om «Kvinner som ledere, beslutningstakere og deltakere i det offentlige liv». Uttalelsene peker på at mye av det som hindrer kvinners og jenters framgang, ligger i flere lands lovverk og juridiske praksis. Her er det mye som kan gjøres.

Det er ikke nødvendig å vente på at jenter og unge kvinner skal blir voksne før flere kvinner blir synlige. Alle fortjener en plass i offentligheten og kvinner hører hjemme på alle steder hvor beslutninger fattes. For at dette skal kunne bli en realitet, må alle stater, privat sektor, sivilsamfunn, frivillige organisasjoner og andre interessenter samarbeide og både menn og kvinner må inkluderes i diskusjonene. Kun når kvinner uansett alder, fullt og likestilt tar del i det offentlige liv, innehar lederposisjoner og blir anerkjent som nøkkelaktører på alle nivå i beslutningstagning, vil vår verden være én hvor alle har like muligheter, økonomier er mer bærekraftige og samfunn mer inkluderende og velstående.

Kvinner muliggjør en bedre, rettferdig og fredelig verden.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.