Kyststi på Bjønnes – i et fugleperspektiv?

BJØNNESBEKKEN: Det er et rikt fugleliv i området.

BJØNNESBEKKEN: Det er et rikt fugleliv i området. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.En melding lagt fram i Hovedutvalget for eiendom og teknisk drift i Larvik kommune (LK) den 29. januar 2020 om status for kyststi i Tjølling skaper engasjement – og det er om å gjøre å finne de beste løsningene og kompromissene. Noe en imidlertid ikke bør gå på kompromiss med, er forholdet til miljø, klima, flora og fauna – da dette fort gir irreversible konsekvenser for all fremtid. LK og Larvik og Omegns turistforening (LOT) har i to omganger bedt Fylkesmannen (FM) om både en vurdering og en revurdering av det sårbare området med det fantastiske fuglelivet rundt Bjønnesbekken.

Og like mange ganger har begge fått gode anbefalinger og sterkt begrunnede faglig råd fra FM etter befaring, om å legge en eventuell kyststi utenfor dette området. Det samme har både LK og FM fått fra Norsk Ornitologisk Forening avd Vestfold (NOF).

I lørdagens ØP uttrykker LOT «At fuglelivet blir berørt, slik fylkesmannen mener, er vi veldig usikre på». Som interesseorganisasjon hvor hovedmålet først og fremst er å fremme interessene til sine egne medlemmer vil de selvfølgelig argumentere slik.

I et fugleperspektiv derimot, slår FM fast at «grunne sjøområder er viktige for rastende og næringssøkende fugl og at kyststien ikke bør legges nær vannflaten ved indre deler av grunne viker og kiler». Dette gjelder følgelig ikke bare ved Bjønnesbekken, men også ved de andre berørte kilene rundt Viksfjord.

FM beskriver følgende i sitt faglige råd vedrørende området rundt Bjønnesbekken:

«Ved utløpet av Bjønnesbekken og Bjønneskilen finnes det en rekke registreringer som viser at området er mye besøkt av bl.a. vade-, ande- og måkefugl. Deriblant er det mange truede arter/arter med særlig stor forvaltningsinteresse som vipe, dverglo, ærfugl, sædgås, sanglerke, heipipelerke, hettemåke, sivspurv, gulspurv, bergirisk og nattergal. Området er preget av utbygging, aktivitet og ferdsel både på land og vann, særlig sommerstid med utgangspunkt i de mange bryggene. Bjønneskilen er med ca. 100 m bredde relativt trang, og all aktivitet på land (og vann) må anses å virke forstyrrende på fuglelivet i området. Enkelte arter, særlig gjess og ender, er tilpasningsdyktige, mens andre er mer vare og skye. Av særlig betydning er takrørbeltet ved bekken og strandsonen som skjerm for fuglelivet og leveområde for enkelte arter. Fylkesmannen mener derfor at kyststien bør legges bakenfor/utenom takrørbeltet. Takrørbeltet ved bekken og kilen bør stå mest mulig i fred for ferdsel og annen aktivitet som unødvendig slått, bål-/søppelbrenning, lagring av hageavfall mm. Takrørbeltet er stedvis smalt eller mangler foran hyttene på nordsiden av Bjønneskilen. Av hensynet til fuglelivet er Fylkesmannens anbefaling at slått av takrør og ferdsel bør unngås her. I stedet bør det legges til rette for et bredere belte med takrør, alternativt at tett lauvtre-/krattvegetasjon kan etablere seg som biotop og skjerm for fuglelivet fra aktivitet ved hyttene».

Til opplysning har FM i sin ferskeste vurdering (fra 4. desember 2019) til LK og LOT etter nærmere vurdering faktisk skjerpet inn vernet om fuglelivet ift sin første uttalelse, og gitt sitt faglige råd om at stien må legges helt utenom takrørbeltet, og ikke gjennom det som foreslått. Det er også verdt å legge merke til at LOT ønsker en bro over Bjønnesbekken. Denne broen trenger tilførselssti – og denne vil, uansett trasevalg gå gjennom minst 30 meter med takrør.

At LOT er usikre på Fylkesmannens vurderinger, ønsker å bygge bro, og samtidig påstår at noen stikker kjepper i hjulene for ønsket om å merke en kyststi der de selv ønsker, er vanskelig å forstå som noe annet enn at «naturvennlige LOT» ikke er villige til å etablere kyststien på naturens premisser. Og det selv etter sterke faglige og objektive vurderinger fra de som har denne fagkompetansen. Den foreslåtte traseen ved Bjønnesbekken vil også stå under vann store deler av året – og klimautfordringene ventes å bli stadig større.

I dag bør vi ha kommet så langt at vi mennesker ikke skal måtte trenge oss på akkurat der vi vil på bekostning av natur og fugleliv.

Skjønn det den som kan – men vi må slutt å tråkke i andres reir!

JA til kyststi – på naturens premisser!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken