Vi har mottatt henvendelser etter vårt innlegg 16.11.2020 om vår rolle ved utarbeidelse av Kyststien i Tjølling. Vi sa at vi ikke har hatt kontakt med grunneierne – og det medfører ikke riktighet. Vi har hatt kontakt, men det vi ønsket å si var at vi ikke har forhandlet med grunneierne. Det burde vi ha presisert. Det beklager jeg. Vi har selvfølgelig hatt noen kontakter med flere av grunneierne i årenes løp, men dette har vært i forbindelse med forslag til hva som kan gjøres for å tilrettelegge stien i naturen.

I starten av arbeidet for 7 år siden hadde Turistforeningen etter avtale med kommunen fått lov til å ta første kontakt med grunneierne, men det ble senere avklart at det var det kommunens som skulle gjøre.

Vi ønsket med vårt innlegg 16.11.2020 ikke å kritisere noen av grunneierne og har respekt for at de forvalter sin eiendom.