Usikkerhet rundt denne veiens framtid: – Det ville vært ille om den ble stengt av

Oslofjordens friluftsråd har siden 1963 sørget for at Guslandutmarka i Brunlanes har vært klassifisert som friområde. Nå kan kommunens økonomi føre til at grunneierne må vedlikeholde adkomstveien.