Vil heve fokuset på hva strandlinjen betyr for Larvik

Larvik kommune er en av Norges største hyttekommuner, og har en strandlinje lengre enn de fleste kommunene i Sør-Norge. Nå skal fokuset på å ta vare på verdien som strandsonen er, økes.