Gå til sidens hovedinnhold

La eplehagebydelene leve som eplehagebyer!

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

STOREFJELLHAGEN.

Det er nye tegninger/ skisser i STOREFJELLHAGEN.

Det er fremdeles 4 blokker det er snakk om. Alle har 3 etasjer, selv om utbygger omtaler dem med 2 etasjer med tilbaketrukket 3. etasje. Alle 4 har 5 leiligheter, altså 20 nye boenheter mot 3 nå. Det endrer ingenting at de har byttet fra flatt tak til saltak i det henseende. Volumet er for stort, høydene er for høye. En fortetting helt uten kvalitet i forhold til området. De er langt fra å være i stil med gjeldende bestemmelser i bestemmelsessone HAG_1 i Kommunedelsplanen for Larvik by hvor det står at ny bebyggelse skal stå i stil med eksisterende bebyggelse.

Bestemmelsen i Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 § 3-1 nr.4 lyder:

Nye tiltak skal samsvare eller underordnes eksisterende bebyggelse. Dvs. HØYDE, LENGDE/BREDDE, GRUNNFLATE, VOLUMOPPBYGGING, TAKFORM, FARGE- OG MATERIALBRUK. Bestemmelsen utfylles av en beskrivelse og en begrunnelse i Vedlegg 5 i Kommunedelplanen: Fortetting med kvalitet:

Beskrivelse: 

EPLEHAGEBEBYGGELSEN kjennetegnes i hovedsak av store romslige eiendommer etablert i eldre, sentrumsnære villaområder, ofte med et hovedhus kalt "moderhuset".

Begrunnelse:

Store deler av boligområdene i Larvik by og Stavern by preges av eneboliger med store tilhørende hager. Hagene er å betrakte som en del av grønnstrukturen i byen og det bør utvises stor forsiktighet slik at de ikke ødelegges ved fortetting/utbygging/formålsendring.

Hagene har en verdi og en egenart som må vernes i enkelte områder av byen. Fortetting i områder som må betegnes som eplehager må underordne seg det eksisterende husets (moderhusets) plassering, størrelse og utforming.

Så er det oss naboer da, som dette gjelder spesielt, vi som mister lys og sol og utsikt og derved også mulig verdiforringelse av våre eiendommer. Det blir tiltagende biltrafikk, og ubehaget med disse kampene! Det skulle ikke måtte være nødvendig å måtte kjempe for å ivareta Kommunens egen Kommunedelplan hvor den ønsker å bevare Eplehagebydelene. Det er uheldig at Kommunen da selger Prostehuset, Håkonsgt 44, til samme utbygger som hadde kjøpt og allerede hadde store planer for blokkutbygging på naboeiendommen, Buggehuset i Håkonsgt 42. Så uheldig faktisk, at eieren av enda en naboeiendom, Heibergsgt 25, da allerede er så lei av kampen mot utbygger at han gir opp og flytter, etter at han også solgte til samme utbygger.

Det vil alltid være en nabo et sted som må ta opp denne slitsomme kampen hver gang en utbygger kjøper et nabohus hvis vi ikke får en forutsigbarhet og klarhet i dette.

BL skal ha førstegangsbehandling av utbyggingen i Planutvalget tirsdag 23. april. Dette er før det foreligger svar fra Fylkesmannen som gjelder fortettingssaken i Mesterfjellveien, som er prinsipielt viktig for tilsvarende saker...
 

Kommentarer til denne saken