Onsdag kveld hadde hovedutvalget for miljø, kultur og næring valgt å legge sitt kveldsmøte til Klokkergården i Svarstad.

– Vi har lenge hatt en ambisjon om legge møter til andre steder enn Larvik sentrum. Og dette er faktisk første gang vi gjør det. Det er viktig at vi ser andre deler av kommunen vår, sa utvalgsleder Olav Nordheim (Sp) innledningsvis i møtet.

Men da Nordheim skulle ta oppropet ble det klart at oppmøtet ble langt dårligere enn vanlig.

Faktisk meldte 7 av utvalgets 13 medlemmer forfall – og bare 4 av disse ble erstattet med en vara. Dermed telte det viktige utvalget bare 10 stemmeberettigede – selv om utvalget i utgangspunktet skal ha 13 medlemmer.

– Jeg håper virkelig ikke noen av forfallene har å gjøre med at noen ikke gidder å kjøre litt ekstra, sa en litt bekymret Nordheim.

Høyres Birgitte Gulla Løken uttrykte samme bekymring.

– Det Høyre-medlemmet som ikke er her er på utenlandsreise, og har gyldig fraværsgrunn. Men i likhet med utvalgsleder håper heller ikke jeg at det er møtestedet som er grunnen til alle forfallene, sa Gulla Løken.