Jeg leste kommentaren fra leder i IF Fram Skøytegruppe (09.11.21) og føler behov for å svare ut noen av påstandene som fremsettes. De samme påstandene ble også svart ut på informasjonsmøte som fant sted i Larvik 1. november.

Påstanden er at den planlagte hallen miljøet i Larvik jobber for å få realisert ikke vil kunne gi et fullverdig tilbud til allmennheten. Begrunnelsen er størrelsen på isflaten som planlegges til 26 x 60 meter, som IL Fram Skøytegruppe mener gir liten mulighet for varierte aktiviteter.

La meg da starte med hva vi som særforbund godkjenner. Går man inn på våre sider og søker opp anlegg er det første man finner: «Banene i Norge kan ha størrelsen (ifølge regelboken): Bredde: 26–30 meter og lengde: 60 meter». Så banen vil godkjennes av Norges Ishockeyforbund. Det samme gjelder for eventuell internasjonal aktivitet. Størrelsen er godkjent av det internasjonale ishockeyforbundet.

Av nyere isanlegg kan jeg nevne Jordal Amfi (26 x 60 meter) hvor det ble spilt OL-kvalifisering i august og Sonja Henie ishall på Frogner i Oslo som er 28 x 60. Sonja Henie har Oslo Skøyteklubb som hovedbruker. I tillegg til ishockey og skøyter (kortbane) kan selvfølgelig både kunstløp og curling gjennomføres innenfor denne banestørrelsen.

Så er det selvfølgelig slik at større baner har høyere investerings- og driftskostnader, men de gir naturlig nok plass til mer aktivitet for flere samtidige brukere.

Avslutningsvis oppfordrer jeg isidrettene i Larvik til å jobbe sammen for å få realisert en innendørs isflate for byens barn og unge.