Takk for et informativt og velfundert innlegg om vindkraft på land. Det er vel dessverre slik at det som er godt og nødvendig for klimaet medfører ulemper for naturen, jfr. tildels stormende debatter og demonstrasjoner mot forurensningsfri vannkraft. Det vil vel derfor alltid være en avveining mellom ulemper/gevinst, og nødvendig med en prioritering. Skal vi tro på FNs klimapanel har vi ikke all verdens tid til å vente på ny teknologi som også er økonomisk bærekraftig, og jeg er redd for at noe natur må ofres på klimaets alter.
En annen sak er selvfølgelig at vi kan sette igang tiltak for å redusere behovet for energi, men da er vi inne på et helt annet felt, hvor jeg ikke føler meg kompetent til å ha en vel begrunnet mening. Hva blir f.eks. konsekvensen for verdens fattige av stans i økonomisk vekst? Dette får fagøkonomer regne på.