Denne manøveren skremmer UP: – Nok et skummelt eksempel på egoismen som råder

– Farepotensialet er åpenbart. Konsekvensen kan bli langt større enn at man kommer for sent til jobb.