Rakket ned på av konsulenter

Inger og Oddbjørn Lia føler seg tråkka på av konsulentene for det nye næringsområdet i Langangen.