Reagerer kraftig på kommunens kutt: – Jeg kan ikke fatte og begripe denne avgjørelsen

Knut Hansejordet og politikerne i miljø og teknikk-komitéen ble forsikret om at teknisk driftsavdeling skulle bestå. Så kunne de lese i ØP at den var lagt ned.