– Det som er viktig i perioden som kommer – og perioden blir jo sannsynligvis bare på et drøyt år – er at det «boet» vi går inn med, er godt skikket og at saker er på stell her oppe før vi blir en del av Larvik kommune, sier ordførerkandidat Anton Halvor Lofstad (46) til ØP.

Mye er imidlertid allerede kvalitetssikret i løpet av de siste årene, påpeker han, og nevner i fleng:

Omsorg på dagsordenen

– Vi har gjort mye riktig, som å gjennomgå de kommunale enhetene og bygge flerbrukshall. Vi har fått pusset opp både barneskolen og ungdomsskolen; det samme gjelder barnehagen i Svarstad. Nå står barnehagen i Styrvoll for tur. Det som er igjen nå, er innenfor helse og omsorg. Det er det vi først og fremst må bruke energien vår på nå, fram mot sammenslåingen.

Frp har en klar formening om hvilke tiltak som bør igangsettes i omsorgssektoren det neste året:

– Vi har en veldig liten administrasjon i Lardal. Det betyr at dersom vi sprer ressurser og tiltak for mye, så kommer vi egentlig ingen vei. Derfor er det viktig at vi konsentrerer oss om det som er skissert i boligsosial plan og får på plass de boenhetene som trengs i alle livets faser, enten du er pleietrengende som ung eller pleietrengende som eldre. Vi i Frp mener det er viktig at folk får bo hjemme så lenge de selv ønsker. Og så er vi opptatt av å ha nok kommunale leiligheter for dem som av ulike årsaker har behov for hjelp. Nå kommer vi sannsynligvis ikke dit at de er ferdig bygd før sammenslåingen, men vi bør i hvert fall ha lagt en god plan.

Ja til sammenslåing

For at Lardal både bør bli, og faktisk blir, en del av en ny storkommune med Larvik fra 2017, det er den engasjerte 46-åringen sikker på, selv om veien fram mot å støtte en sammenslåing ikke har vært av de mest snorrette for partiet hans.

– Det har vært noen delte meninger om det, men vi har landet på at den beste løsningen vil være å inngå et tettere samarbeid med Larvik kommune. Legger vi forhandlingsdokumentet til grunn, tror vi innbyggernes tjenestebehov vil bli ivaretatt, sier Lofstad.