Denne streiken handler om et altfor dårlig tilbud fra KS etter en langvarig mindrelønnsutvikling for lærerne i skolen. Lærerne streiker for å få flere til å velge læreryrket, og for å få flere til å bli værende i yrket. Det er ikke lønn alene som skal få lærermangelen på rett kjøl, men det hjelper ikke på rekrutteringa til læreryrket at lønna til høyt utdanna lærere sakker akterut. Arbeidsvilkårene ellers er ganske utfordrende mange steder, med altfor store klasser og altfor stort tidspress for å rekke alle oppgaver som ligger til lærerne. Det stilles helt andre krav til læreryrket i dag enn før. Hver og en elev skal følges opp, og undervisningen skal legges til rette for den enkelte. Mange elever opplever utfordrende forhold hjemme, og dette skal også skolen ta tak i og hjelpe til med. Vi vet at det er mange elever med ekstra behov, og lærerne går ikke ut i streik med lett hjerte. Elevene taper om vi underslår at det er for få som faktisk ønsker seg til dette yrket.

Det er lærerne og ledelsen ved skolen som ser hvilket tilbud som i realiteten gis elevene. GSI-tall er tall som sier noe om hva kommunen planlegger for. Tallene er mange steder et korthus som raser hver dag i skole-Norge. Hva det planlegges for, og hva som faktisk tilbys elevene, er to forskjellige ting. Når en vikar trengs, er spesialundervisningen ofte det første som ryker. Det er vanlig praksis at lærere ikke blir satt til timer med enkeltelever hvis det mangler lærer for en hel gruppe elever. Det er svært utbredt at elever som trenger individuelt tilrettelagt oppfølging og undervisning på skolen, ikke får det, fordi det mangler lærere. Vi mener at skolen bør ha tilstrekkelig med lærere, og da mener vi lærere, slik at vi kan gi det tilbudet som opplæringsloven med forskrifter forventer. Det er uforsvarlig at den norske skolen i så stor grad benytter seg av ukvalifiserte til å utføre kompliserte arbeidsoppgaver som undervisning er. Skolehverdagen er full av brannslokking og nødløsninger, og ledere og lærere gjør sitt ytterste for å bøte på den åpenbare mangelen på nok lærere.

Under nedstengningen i forbindelse med Covid 19 var det en stor bekymring for de elevene som trengte noe ekstra, og som var helt avhengig av å møte lærerne sine. Denne bekymringen delte vi alle. Nå er det streik, og mange opplever igjen at skoleporten er stengt. Men når skolen igjen åpner, håper vi at de samme stemmene fortsetter å bry seg om alle elevene våre. Når normalen er tilbake i skolen, ikke glem de sårbare elevene da! Spør hvordan den enkelte blir møtt i hverdagen. Som foreldre bør du ta kontakt med skolen, og be om, ikke bare planer for hvordan skolen planlegger (GSI-tall), men også en oversikt over i hvilken grad elevene faktisk fikk kvalifiserte lærere. Som lokalpolitiker bør du snakke med de som kjenner hverdagen godt og som ikke har noen grunn til å dekke over og pynte på tallene.

Vi streiker for at det skal være nok lærere i skolen, og at elevene blir møtt av lærere. KS bedyrer at de er innafor opplæringsloven når de bruker unntaksbestemmelsen. Når hver femte lærer i VGO og hver sjette lærer i grunnskolen ikke har godkjent utdanning, mener vi det ikke lenger snakk om unntak, men en helt vanlig praksis. Til KS: Nedprioritering i lønnsforhandlinger for sjette året på rad hjelper ikke på dette! Det er nok nå!

Solveig Hals

Fylkesleder, Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark