Hva skjer med Biblioteket?

VEIEN VIDERE: Undertegnede ønsker primært å beholde biblioteket der det nå er, men har ingen ting imot at man har en demokratisk prosess om flytting av biblioteket, skriver Nils Hatlo.

VEIEN VIDERE: Undertegnede ønsker primært å beholde biblioteket der det nå er, men har ingen ting imot at man har en demokratisk prosess om flytting av biblioteket, skriver Nils Hatlo.

Av
DEL

MeningerSpørsmålet om plassering av biblioteket har kommet opp som et resultat av brannen.

Undertegnede fulgte med på brannen på iPaden sist lørdag, og slik jeg så det var det relativ lav temperatur i bygget under brannen. Brannen utviklet seg bak kledningen i utluftingen, som er utført på veggene og i taket, og opp i luftehattene. På bakgrunn av dette og bilder som har stått på op.no, er det derfor sannsynlig at det meste av bærekonstruksjonene inkl. betongkonstruksjonene er intakte, og at skadene på bygget er begrenset til kanskje mellom 30 og 50 % av byggets totalverdi.

Bygget er forsikret, og vil derfor kunne bygges opp til samme standard og skikk som det var før brannen.

Når nå spørsmålet/ønsket om en flytting av biblioteket kommer opp (Terje Svendsen, ØP), må derfor politikerne ta stilling til følgende alternativer:

1. Rive det som er igjen av biblioteket (sannsynligvis ca. 50 til 70 % av total bygningsverdi). Dette virker meningsløst, men politikerne valgte jo å bruke omtrent 100 millioner kroner ekstra på Mesterfjellet skole ved å rive et særdeles godt råbygg, som var pelet og i god stand når det gamle gymnaset ble revet. Det man oppnådde var en 5 etasjers bygning, og ikke en 3 etasjers bygning som man hadde.

2. Rehabilitere bygningen etter brannen, og finne en annen anvendelse av den, samt bruke 100 millioner kroner + (?) på et nytt bibliotek.

Undertegnede ønsker primært å beholde biblioteket der det nå er, men har ingen ting imot at man har en demokratisk prosess om flytting av biblioteket, eller andre kommunale funksjoner, men jeg syntes tidspunktet ikke er riktig. Dessuten er det av avgjørende betydning at dem som beslutter, bør man være klar over de økonomiske konsekvensene (Larvik kommune har kanskje nok gjeld som de har ?).


Artikkeltags