MDG har lagt inn et forslag til kommunestyret på kommende onsdag med overskriften:

Samarbeid mellom kommunene – et initiativ fra Larvik

I kjølevannet av saken om ny fylkesstruktur for Vestfold og Telemark har nye samarbeidskonstellasjoner blitt luftet.

Tidligere hadde Vestfold et samarbeid mellom kommunene i Vestfold, kalt K14. Et tall som ble redusert og etter hvert rant vel hele prosjektet ut i sanden.

I Grenland har man i dag et godt samarbeid mellom de seks grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Siljan, Drangedal, Bamble og Kragerø. Disse kommunene har mange fellestrekk med vestfoldbyene, noe de selv har påpekt i det siste.

Larvik, med sin strategiske beliggenhet, bør se et ansvar og en mulighet for å etablere et formalisert samarbeid og allianse på begge sider av den tidligere fylkesgrensen mellom Vestfold og Telemark. Både planer og utviklingsarbeid kan med fordel gjøres i et fellesskap. Kompetansedeling og -rutiner bør også være et mål. Vi snakker om samarbeid om kommunale tjenester og vi snakker om politisk samarbeid.

Forslaget vårt: Ordfører setter opp forslag til arbeidsmodell for videre arbeid for å samle krefter rundt oss i et forpliktende samarbeid og kommer tilbake i mars for avklaring av det videre arbeidet.

Vi skal sette oss selv i sentrum og det gjør vi ved å være fremoverlente og ved å sette kraft bak ønsket om å jobbe sammen med nabokommunene våre!