Gå til sidens hovedinnhold

Larvik – en skatteparadisfri kommune

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det offentlige Norge er store innkjøpere av varer og tjenester – også Larvik kommune.

Larvik kommune har seriøsitetsbestemmelser med utgangspunkt i Skiensmodellen, vedtatt for noen år siden. De inneholder etiske standarder som inngår i anskaffelsesreglementet, bl.a. flere forhold vedtatt i ILO-konvensjoner og krav til lærlinger.

Larvik AP har programfestet at kommunen skal benytte seg av de strengeste seriøsitetsbestemmelser som er tilgjengelige ved kontraktsinngåelser og det er å tide å se på de på nytt.

Da hører det med at Larvik skal bli en skatteparadisfri kommune. At det kommer inn anbud fra selskaper der overskudd havner i skatteparadiser er kanskje ikke et stort problem i dag, men det gjelder å forebygge og sende ut et signal om hva som er akseptabel etisk standard i Larvik kommune. Det forteller også norske bedrifter at vi ikke ønsker at de skal ha andre vilkår enn utenlandske firmaer. Jeg regner med at både LO og NHO er enig i dette.

Hvorfor skal Larvik være en skatteparadisfri kommune? Offentlige midler, skattebetalernes penger, skal ikke kunne kanaliseres til skatteparadiser for å unngå beskatning. Det svekker fellesskapet. Like viktig er det at norske selskaper betaler skatt og blir avkrevd dokumentasjon på det, mens selskaper som holder til i skatteparadiser får en konkurransefordel som norske selskaper ikke har når utenlandske selskaper ikke må levere dokumentasjon på at de betaler skatt. Vi kan ikke hindre alle utenlandske selskaper i få tildelt en kontrakt, men vi kan sørge for at det bare er selskaper som betaler skatt i sitt hjemland som får kontrakter. Da har norske og utenlandske selskaper like vilkår.

Hvordan kan vi gjøre det? Vi må stille krav om mer dokumentasjon når det gjelder attester om skatt og restanse på avgift i konkurransegrunnlaget når kommunen legger ut anbud, nettopp for å sikre likebehandling mellom norske og utenlandske foretak. Hvorfor skal norske firma dokumentere skatt, men ikke et selskap i et skatteparadis?

Skjulte pengestrømmer som firmaer i skatteparadiser ofte opererer med kan vi bl.a. avdekke ved kreve rapportering av hvem som er eier, mottaker av utbytte, hvilket land de bor i, hvilke land de har kontorer i, skatt betalt i forskjellige land (land-for-land-rapportering), skatteattester fra aktuelle land, samla konsernbidrag og alle betalinger til selskap som har felles eiere med den betalende part. Slike krav er fullt ut lovlige.

Slike dokumentasjonskrav fører til ekstraarbeid og opplevd risiko for skatteparadisregistrert firmaer. Selskaper som utnytter skatteparadis for å unndra seg skatt vil kvie seg for å dokumentere dette, og dokumentasjonskravet vil dermed utelukke selskap knyttet til skatteparadis.

Det finns flere kommuner som har vedtatt generelle bestemmelser om at kommunen skal være skatteparadisfri, men så vidt jeg vet har ingen kommuner tatt det inn i sitt anskaffelsesreglement.  Det kan bety at Larvik blir den første kommunen som gjør det – dersom et flertall i kommunestyret vil det.

Har avdekket to kriminelle nettverk: – De skal få merke at vi følger opp tett

Kommentarer til denne saken