Er du larviking og blir bedt om å oppgi det beste drikkevannet som finnes, er nok sjansen stor for at svaret blir at det vannet kommer fra Farris.

Nå kan det også bli stadfestet for resten av landet. Først er det imidlertid semifinale – der Østlandets beste drikkevann skal kåres.

Vinneren går til finalen, som arrangeres 10. mai 2023 på Senter for vanninfrastruktur på Ås.

Må på glassflaske

I forbindelse med konkurransen skal vannet tappes på en spesiell måte, og glassflaske skal benyttes. Så skal det i kjøleskap på lik linje med konkurrentenes vann, slik at alle får den samme temperatur før smakingen finner sted.

Disse vannverkene stiller i semifinalen, foruten Gopledal vannverk i Larvik:

Valleråsen vannverk – Porsgrunn kommune

Kongsberg kommunale vannverk

Nedre Romerike vannverk – Skedsmo kommune

Stangåsen vannverk – Nordre Follo kommune

Sundre vassverk – Ål kommune

Vannsjø vannverk – Moss kommune

Årnes vannverk SA – Nes kommune

Kvalifikasjonskravene er som følger: «Alle vannverk som leverer til mer enn 300 innbyggere kan delta. Vannverket må ha godkjenning fra det lokale Mattilsynet.»

Kranvannets kvaliteter

Det understrekes at «konkurransen fokuserer på lukt og smak for å gjøre forbrukerne oppmerksomme på de gode kvaliteter som kranvann har, og hvilke forventninger man skal ha til godt drikkevann».

Når det gjelder juryen, består den av eksperter fra regionen, altså en fagjury.

Det heter i tillegg: «Kvaliteten på drikkevann garanteres av hyppige prøver, laboratoriekontroller og vannverkenes kvalitetssystem.»

Man konkurrerer i overflatevannkilder og i grunnvannskilder.

Siste vinner i «Norges beste vann» var Brettesnes vannverk i Vågan kommune og Tonstad vannverk i Sirdal, i 2019.

Norsk Vann og Norsk kommunalteknisk forening står for begivenheten.