– Realfagskommunene blir en viktig del av den nye, nasjonale realfagsstrategien regjeringen skal legge fram i løpet av 2015. Skal norske elever bli bedre i matematikk og naturfag, må vi styrke den lokale innsatsen – i den enkelte kommune og i den enkelte skole og barnehage, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Utdanningsdirektoratet har til sammen valgt ut 34 kommuner som realfagskommuner i 2015. Disse er spredt over store deler av landet. I Vestfold har én kommune kommet seg gjennom gjennom nåløyet, og det er Larvik.

Dansk inspirasjon

– Vi gleder oss stort over at vi nå kan få et realfagsløft, sier Høyres gruppeleder i Larvik, Birgitte Gulla Løken, til Østlands-Posten.

Det var Larvik Høyre som i fjor høst tok initiativet til å sende inn søknaden og få kommunen med på regjeringens nye nasjonale realfagsstrategi.

De norske realfagskommunene er inspirert av danske «science-kommuner». Ifølge den internasjonale undersøkelsen TIMSS 2011 fikk elevene i science-kommunene 10 prosentpoeng bedre resultater i matematikk og naturfag enn elever i andre kommuner.

65 søkere

Utdanningsdirektoratet har lagt vekt på at realfagskommunene skal ha en helhetlig satsing på realfag både i skoler og barnehager. Kommunene skal også samarbeide med lokalt næringsliv og lokale kompetansemiljøer innen realfag.

I alt 65 kommuner søkte om å bli med på ordningen.

– De 34 realfagskommunene gjenspeiler utfordringene for realfag i Norge. Både kommuner med svake resultater og kommuner med gode resultater har blitt valgt ut. Det har også vært viktig med ulik størrelse og geografisk spredning for å få flest mulig erfaringer, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsby

Et enstemmig kommunestyre stilte seg før jul bak et verbalforslag fra Høyre om å slutte seg til «kunnskapsbyen» som er i emning i Hammerdalen. Gulla Løken mener realfagskommune-prosjektet er ett av flere skritt på veien mot økt kompetanse i kommunen.

– Å få bli med på dette betyr selvfølgelig mye i seg selv. Men for Høyre inngår det også i en større tanke som går ut på å gjøre Larvik til en kunnskapsby, understreker hun.