For å få fart på økonomien igjen etter korona-krisen bestemte regjeringen at kommunene skulle få ekstra tilskudd til arbeid og aktivitet i bygg- og anleggsbransjen. For Larviks del utgjør dette ikke mindre enn 21,5 millioner kroner. I løpet av 2020 skal disse pengene brukes, og for mange av de som bruker byggene som nå blir tilgodesett med penger er nok dette vedtaket en gledelig nyhet.

Rådmannen laget et forslag til liste over bygg som kunne ha behov for en oppgradering, og onsdag kveld ble tiltakene vedtatt av hovedutvalg for eiendom og teknisk drift.

Det er i kommunale bygg i Ringveien i Svarstad den største enkeltsummen skal brukes. Her er det bevilget 3,19 millioner til nytt tak. Også ved Kvelde skole skal taket utbedres og det skal skiftes gulvbelegg. Her er det også satt av 3 millioner kroner. Den minste enkeltsummen på lista er 60.000 kroner og disse pengene skal brukes til å legge nytt gulvbelegg i den blå stua ved Søbakken sykehjem.

Her er hele lista: