LHK vil kreve millioner i erstatning

Tungt: Larvik HK holdt årsmøte der de redegjorde for den økonomiske situasjonen og veien videre for klubben i kommende år. Styreleder Thor Edvard Mathisen ble gjenvalgt for et nytt år, med samme styre som før her ved Elisabeth Strøm Thoresen (f.v. ved bordet), Marit Skretteberg, Baard Hoffgaard, klubbdirektør Bjørn-Gunnar Bruun Hansen og Jørn Davidsen.Foto: Torgrim Skogheim

Tungt: Larvik HK holdt årsmøte der de redegjorde for den økonomiske situasjonen og veien videre for klubben i kommende år. Styreleder Thor Edvard Mathisen ble gjenvalgt for et nytt år, med samme styre som før her ved Elisabeth Strøm Thoresen (f.v. ved bordet), Marit Skretteberg, Baard Hoffgaard, klubbdirektør Bjørn-Gunnar Bruun Hansen og Jørn Davidsen.Foto: Torgrim Skogheim Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Stevner revisorfirma etter økonomisk rot i flere år.

DEL

Larvik HK mener revisjonsfirmaet BDO burde oppdaget feilene de selv gjorde i treårsperioden og stevner firmaet for millioner og en full gjennomgang av regnskapene.

Fire millioner kroner har blitt feilrapportert i Larvik HKs regnskaper gjennom tre år. Kluss med periodisering av inntekter og kostnader i 2010, 2011 og 2012 ble oppdaget først i fjor da økonomiavdelingen fikk nye øyne.

– Vi har gått fra en positiv egenkapital på 1,9 millioner til en negativ egenkapital på 1,9 millioner kroner når vi nå korrigerer, sier klubbdirektør Bjørn-Gunnar Hansen.

Han understreker at de selv har hovedansvaret for feilene som er gjort, men savner rapporter på at de har bommet underveis og det er her revisors ansvar kommer inn ifølge klubben.

Les også: LHK mistenker ikke underslag

Hyret inn gransker

– Grunnen til at styret nå kommer til å ta ut stevning mot revisor er fordi vi har styrt etter feil kart i flere år. Vi har jo trodd regnskapene var riktige når man får dem godkjent fra statsautorisert revisor uten merknader, sier styreleder Thor Edvard Mathisen.

Før de sendte varsel om mulig stevning til BDO hyret klubben inn jurist og økonom Jens Eide for å granske tallene sine og grunnlaget for et eventuelt søksmål.

Eide forteller at han ikke kan gå i spesifikke detaljer, men sier han har gjort en gjennomgang av det økonomiske og juridiske for klubben.

– Det er gjort feil i regnskapene som klubben selv har avdekket, men som revisor burde oppdaget for lenge siden. Det har satt klubben i en vanskelig situasjon og man har fattet beslutning deretter. Det er naturlig da at revisor er erstatningspliktig for den skaden klubben har lidd, mener Eide.

Tror på forliksløsning

Han sier at han føler seg rimelig trygg på at Larvik HK har en svært god sak mot revisor med de fakta han har gått gjennom.

– Man går neppe til det skritt å ta ut stevning uten å være sikker i sin sak.

Eide har lang erfaring innen økonomisk granskning, herunder økonomisk kriminalitet.

– Men dette er ikke noe dramatisk, og det er ikke uvanlig at slike saker løses med forlik før de trer inn i rettsapparatet. Dessuten har BDO forsikring for denne type «tabber» eller arbeidsuhell om du vil. Det er menneskelig å feile slik klubben har gjort, sier Eide.

Eide har jobbet på oppdrag for Larvik HK siden juni, juli og mener klubben har bedre internrutiner enn mange andre.

– Ikke fått varsel

BDO Norge var i går kveld ikke kjent med at styret i Larvik Håndballklubb vil gå til søksmål mot selskapet. Direktør i BDO Norge, Trond-Morten Lindberg, kan derfor ikke kommentere saken.

– Det blir vanskelig å kommentere da vi ikke har mottatt varsel om søksmål eller et søksmål. For øvrig har vi ikke mulighet til å kommentere enkeltsaker, opplyser Lindberg til ØP.

Mer fra årsmøtet kommer i onsdagens ØP, som for øvrig ga styret fullmakt til å finne ny revisor.

Karoline Dyhre Breivang: Fokus på å spille godt

Synes klubbens økonomiske situasjon er kjedelig, men fokuserer utelukkende på det sportslige.

Og helgens innsats i turneringen til Györ viste vel at fokuset ikke står tilbake for noe.

– Det er kjedelig å få en slik beskjed angående, men vi velger å holde fokus på å spille god håndball og å prestere sportslig. Det tror jeg er det viktigste vi kan gjøre når situasjonen har blitt som den har blitt, sier Karoline Dyhre Breivang i en sms til ØP.

Situasjonen påvirker neste års budsjetter for sportslig avdeling også, men ikke inngåtte avtaler som allerede løper.

Breivang og co. returnerte fra Györ mandag kveld, men forsinkelse fra flyturen førte til at de ikke rakk årsmøtet.

Artikkeltags