Gå til sidens hovedinnhold

Larvik Havn og lillefingeren

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Havnestyret har mot to stemmer bestemt seg for å sende inn søknad om å ta Sikatomta midlertidig i bruk for frakt av tømmer og flis med jernbane tur–retur Halden. Dette til tross for kommunestyrets vedtak fra 2018 som sier:

«Før en eventuell tillatelse kan gis må det foreligge en godkjent detaljreguleringsplan eller nye rammebetingelser for området som er forankret i en overordnet plan godkjent etter plan- og bygningsloven.»

«Eventuelle midlertidige eller sporadiske tiltak på tomta må, inntil en avklaring av planarbeidet foreligger, søkes om på ordinær måte,» slås det fast til slutt.

Historien kjenner vel alle? Larvik Havn satte i gang store investeringer på Sikatomta uten å sørge for at nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter forelå. Her forsøkte man å kuppe det politiske Larvik med filosofien om at det er enklere å få tilgivelse enn tillatelse. Så langt har dette etter LHs egne regnskaper kostet 24 millioner hvorav ca. 7 mill. er erstatning for en brutt kontrakt med utøvende entreprenør. At havnens ledelse ikke har måttet ta konsekvensen av dette, er for undertegnede en gåte.

Når den samme administrasjon nå, riktignok med nytt styre, prøver å få terminalen i gang med en midlertidig tillatelse, viser det at man intet har lært. Det skulle være interessant å få opplyst om Larvik Havn har sendt inn forslag til detaljreguleringsplan eller eventuelt hvor langt man er i arbeidet med den? Så viktig som jernbane tilsynelatende er for havna har vel dette hatt høy prioritet siden kommunestyrets vedtak i 2018?

Jeg skal ikke gå inn på miljøaspektet i prosjektet, men regner med at dagens løsning på disse transportene ikke er verre enn at Larviks politikere kan ta seg tid til å behandle dette slik som de selv har bedt om. Det har Torstrands beboere og alle andre berørte krav på.

Med ukentlig avgang er vel tiltaket hverken «midlertidig eller sporadisk» ?

Husk hvis man gir en vis herre lillefingeren, så kommer det fort et container tog.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.