– Det er ikke noen av våre ansatte ved havnekontoret som eventuelt skal ut i streik, og derfor ønsker jeg å henvise til partene i forhandlingene for ytterligere kommentarer. Men hvis det blir streik er det klart vi vil merke det, sier Jonas.

Han henviser til Mette Bøhler ved Larvik Stuerkontor for ytterligere informasjon om streiken.

Bøhler vil imidlertid ikke si noe mer enn at det er snakk om åtte ansatte ved Stuerkontoret som vil bli tatt ut, dersom meklingen ikke fører fram, og streiken eventuelt er et faktum natt til torsdag.

– Partene er enige om det er NHO logistikk og transport sentralt som skal uttale seg i denne saken. Forhandlingene fortsetter i dag, og fortsetter trolig minst til midnatt, og vi avventer meklingen, forklarer Bøhler.

De åtte medarbeiderne ved Stuerkontoret, også kalt sjauere, står den fysiske jobben når containere skal lastes og losses. De har derfor en viktig jobb i det som skjer i Larvik Havn, som er landets nest største når det gjelder containeranløp. I 2014 omsatte Larvik Havn for 56,2 millioner kroner.

LES OGSÅ: Nå kan det bli mer av dette 

Fortrinnsrett, men ikke monopol

Dersom det blir streik i havnemeklingen, er det 22 havner i hele landet som rammes fra torsdag morgen. Til sammen er det varslet plassfrasigelse for 239 ansatte.

Meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) startet tirsdag, og ved midnatt onsdag kveld går meklingsfristen ut.

Det er tre tariffavtaler partene skal bli enige om: Den ene er den såkalte Rammeavtalen som gjelder fastlønnssystem for losse- og lastearbeidere, mens de to øvrige er Havneoverenskomsten og Losse- og lasteoverenskomsten for Sør-Norge, den såkalte Sør- og Nord-Norge-avtalen.

– Det er veldig mange skjær i sjøen, så jeg blir ikke overrasket om det blir streik, men vi stiller til mekling med et mål om å finne en løsning som vi kan leve med, sier NTFs forhandlingsleder Fenn Samuelsen til Frifagbevegelse.no.

Det store stridsspørsmålet i meklingen er hvilken rolle konvensjon 137 hos FNs arbeidslivsorganisasjon ILO skal ha i tariffavtalen. ILO-konvensjonen gir havnearbeiderne fortrinnsrett, men ikke monopol, på lossing og lasting av skip, og er implementert i tariffavtalene for havnearbeiderne.

LES OGSÅ: Hvorfor skiter måkene i Hirtshals mest på bilene som skal til Larvik?

– Streik er nederlag

NTF gikk inn i forhandlingene med en presisering av konvensjonen, mens NHO-forbundet på sin side krevde hele fortrinnsretten fjernet. Dermed ble det forhandlingsbrudd 25. mai, og det blir nå opp til riksmekler Nils Dalseide å få partene til å bli enige om en felles kurs.

– Streik er nederlag for begge parter, så vi vil alltid forsøke å unngå det. Men vi er ikke vanskelig å be opp til kamp om det er det motparten ønsker, sier leder Bjørn Steffensen i Norsk Havnearbeiderforening til Bergensavisen.

Det er bare havnene i Tromsø og Mosjøen som ikke blir tatt ut i en eventuell streik. Årsaken er at disse havnene har vært i konflikt helt siden 2013.

Havnen omsatte i 2014 for 56,2 millioner kroner.