Havnevesenets ambisjoner. Er det forenelig med havnas plassering?

STERKT KRITISK: Ragnar Blomquist er født og oppvokst på Torstrand, har drevet i transportbransjen i hele sitt yrkesaktive liv og er svær skeptisk til den planlagte utbyggingen av Sikatomta.

STERKT KRITISK: Ragnar Blomquist er født og oppvokst på Torstrand, har drevet i transportbransjen i hele sitt yrkesaktive liv og er svær skeptisk til den planlagte utbyggingen av Sikatomta. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det å etablere en omlastings terminal for å laste konteinere og trailere på tog midt inne i en by er elendig byplanlegging.

DEL

MeningerSamtidig som det er trafikale utfordringer i området fra før. Havnevesenet argumenterer med at en togavgang fra Sikaterminalen vil fjerne 45 trailere fra veien. Disse trailerne blir i hvert fall ikke borte fra Øya-krysset. Dagens trafikk med konteinere over Larvik havn vil aldri bli levert til mottaker med tog.

Dette er gods som skal til Vestfold og Grenland og kommer til å bli bilkjørt som før. Havnevesenets iver etter jernbaneterminal er nok drevet av helt andre faktorer enn ønsket om å spare miljøet i Larvik for tungtransport.

Skal Sikaterminalen kunne bli en suksess må det nye volumer til havna, og det er nok drivkraften hos havnestyret. Det å kunne bringe nye volumer til Larvik som i dag losses i andre havner som for eksempel Oslo. Mer båtanløp og større volum på kaia er planen og lykkes man i dette så blir det nok noen trailere til i Øya-krysset også. Finnes det en konsekvensanalyse? Hvis ikke bør politikerne bestille en omgående.

Larvik havn ligger midt i en by og jeg tror de fleste er enige om at den ikke ville blitt anlagt der i dag. En kraftig volumvekst er nok et hyggelig regnestykke for havnekassen, men ikke nødvendigvis for vi som bor her. Det er byens borgere som må ta støyen og trafikkproblemene. 

Alle vet vel forresten at havnas økonomiske resultater ikke overføres til eieren (Larvik kommune). Det argumenteres med at havna genererer et betydelig antall arbeidsplasser og det er nok riktig. Derimot tror jeg ikke steinarbeidere og lastebilsjåfører blir overflødige om godset går over en annen havn.

Med de ambisjonene jeg mener å se hos styret og administrasjon i Larvik havn, er det relevant å spørre om det er ønskelig for byen. Skal store volumer som i dag håndteres i andre havner til Larvik? Det virker som om dagens havnestyre og administrasjon overhodet ikke evner å se denne problemstillingen og langt fra ønsker å utrede konsekvensene av betydelig trafikkvekst midt i byen  

Da trenger vi en havn utenfor byen og i den forbindelse burde vi innlede et samarbeid med Grenland om fremtidens havn. Fergetrafikken på Revet lever vi godt med. En frigjøring av konteinerarealene til annen næring vil nok både gi nye arbeidsplasser og penger i havnekassen. Se hva de har fått til på tidligere havneområder i Oslo.

Det å etablere Østlandets største veikryss i Larvik by er vi som bor her ikke tjent med.

Artikkeltags