Allmennlegeutvalget i Larvik har registrert at Larvik kommune har vurdert at det er for trangt å etablere en velfungerende legevakt i Helsekvartalet ved Larvik sykehus. Vi registrerer at man vurderer å reise et nybygg litt utenfor sentrum, for eksempel i området ved brannstasjonen ved Elveveien.

Dette vil medføre at de aller fleste besøkende ved den nye legevakten må komme med bil eller offentlig transport.

Legevaktene i Norge er i omstilling. Det stilles stadig større krav til faglig oppfølging og ressurser. Samtidig har det vist seg vanskelig å rekruttere leger til mindre enheter, idet legene har et ønske om å arbeide i et større og mindre sårbart miljø en det de mindre legevaktene kan tilby.

Dette har medført at stadig flere legevakter etterhvert etableres som interkommunale virksomheter.

I nordfylket har man av denne grunn for få år siden etablert felles legevakt i Tønsberg som dekker seks tidligere kommuner. Dette har gjort legevakten i Tønsberg langt mere robust på alle måter.

Når legevakten i Larvik først er på flyttefot, mener vi Larvik kommune bør ta initiativ overfor Sandefjord til å utrede en felles legevakt for sørfylket. For eksempel ved Ringdalskogen. Noen få minutter ekstra med bil vil kunne gi befolkningen i sydfylket langt mer robust og fremtidsrettet legevakt enn Larvik alene kan få til.