Siden november i fjor har det vært kjent at Larvik kommune har ønsket å kjøpe Torget 1 – det gamle DnC-bygget, der blant annet Østlands-Posten holder til i dag.

Og mandag kveld mottok politikerne i Larvik en e-post som fortalte at kjøpet var i boks.

Kjøpesummen er på 70 millioner kroner – og for den summen overtar kommunen alle aksjene i Torget 1 AS – selskapet som eier bygget.

Det er Dorthe Huse Lien og Gøril Huse som selger eierselskapet og dermed bygget til kommunen. Kontrakten ble skrevet under mandag 5. desember. Leietakerne er informert om salget. Kommunen overtar selskapet Torget 1 Larvik AS med alle aksjer, alle leiekontrakter, og tar over forpliktelser.

«Selskapet vil i utgangspunktet drives videre som et kommunalt eid aksjeselskap, med de krav og muligheter dette innebærer. Det vil fremmes en politisk sak våren 2023 hvor det skal tas stilling til selskapets fremtid, herunder om det bør avvikles,» heter det i meldingen som er sendt ut til politikerne.

Kjøpet av Torget 1

Larvik kommune har betalt 70 millioner kroner for Torget 1.

Bygget har i dag en rekke leietakere og kommunen forventer leieinntekter på 3,3 millioner kroner i 2023.

Økte årlige kostnader til renter og avdrag anslås til drøye 5 millioner kroner. Mens anslått årlig driftsoverskudd i selskapet er 2,7 millioner. Dette gir en årlig økt økonomisk belastning for kommunen/selskapet på ca. 2,4 millioner kroner.

Leiekostnadene i Feyersgate 7, der det meste av kommunens administrasjon ligger i dag, vil i 2023 ligge på omtrent 7,9 millioner kroner.

Økte rammen fra 55 til 75 millioner

Larvik kommune har selvfølgelig fått velsignelse fra de folkevalgte til å gå i forhandlinger med VP eiendom AS – selskapet til Huse-søstrene.

Og det har skjedd i to runder. Før jul i fjor sa politikerne ja til en ramme på 55 millioner kroner, men før sommeren i år ble denne rammen økt til 75 millioner.

De to summene har ikke vært kjent i offentligheten før nå, fordi det kunne ha ødelagt for kommunens forhandlingsposisjon.

Det er Terje Lund, som har tittelen eiendomsutvikler i Larvik kommune, som har ledet arbeidet med kjøpet. Han forklarer behovet å øke rammene på følgende måte:

– Da vi startet prosessen var det mange forberedelser som ikke var gjennomført. Vi forholdt oss blant annet til eldre verdivurderinger. Etter hvert så vi at det var behov for å utvide rammene.

– Har kommunen konkurrert med andre i denne prosessen?

– Eiendommen har ikke vært lagt ut for salg, og vi er ikke kjent med at noen andre har bydd på, eller vist interesse underveis i forhandlingene, sier Lund.

Dokumentene i saken som tidligere har vært unntatt offentlighet har nå blitt oversendt Østlands-Posten. De viser blant annet at selskapet Akershus eiendom har anslått salgsverdien på Torget 1 til å være et sted mellom 66,5 til 73,5 millioner kroner.

Skal trolig forlate Feyersgate 7

Det sitter i dag en rekke aktører i Torget 1 som Larvik kommune nå må forholde seg til.

– Vi kommer til å behandle dagens leietakere på akkurat samme måte som tidligere eier. Det vil si at leiekontraktene blir beholdt slik de er nå, og i de tilfellene leietakere har rett til enten fornyelse eller forlengelse, så vil de få muligheten til det, sier Lund.

Men det er liten tvil om at kommunens plan på sikt er å forlate kommunehuset i Feyersgate 7, som de leier av Trygve Bøe, og flytte funksjoner inn på Torget 1.

– Lokalene i Feyersgate er betydelig større, men måten man arbeider på har jo i løpet av kort tid forandret seg veldig. Blant annet i løpet av pandemien. Dermed kan behovet for plass være mindre, og vi kan organisere oss på andre måter.

Et tilbud som muligens ender på Torget er Larvik bibliotek. I dag betaler biblioteket en årlig leie på 1,5 millioner kroner for lokalene i Nansetgata.

– Ingenting er bestemt, men det er en av mange muligheter vi nå vil få på sikt, sier Lund.