«Larvik kommune har opptrådt særdeles uforsiktig», mente grunneier. Nå tas de omstridte byggverkene ned.

Gapahukene er demontert.