Arbeiderpartiet og Senterpartiet slår i sin regjeringsplattform fast at de vil arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet og sørge for at Norge inntar en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse. Dette er en god start i kampen mot global urettferdighet. Nå håper jeg Larvik kommune bidrar til å holde regjeringen ansvarlige på dette punktet.

Vi i Changemaker har lenge jobbet for en internasjonal skattekonvensjon i FN. Før årets stortingsvalg samlet vi over 30 organisasjoner og ungdomspartier til et opprop for nettopp dette. Det er altså bred støtte i sivilsamfunnet for en internasjonal skattekonvensjon, og Norge bør bruke rollen sin til å jobbe på for dette.

At verdier skattlegges der de skapes er helt essensielt for tilliten til myndigheter og skattesystemet generelt. Selskap og enkeltpersoner skal betale rett skatt på rett sted. Da er kanskje det aller viktigste Norge kan gjøre å etablere en konvensjon for internasjonal skattlegging som regulerer og sikrer en helhetlig tilnærming til skattespørsmål.

Det er egentlig rart at ikke Norge har gått i front for dette tidligere. Heldigvis slår Arbeiderpartiet og Senterpartiet fast i regjeringsplattformen at de ønsker å «arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet». Det er en utrolig viktig setning. Men ulovlig kapitalflukt forsvinner ikke før setningen på papiret omgjøres til handling, og her må også Larvik kommune være med å presse regjeringen.

Larvik kommune burde gi sin støtte til en internasjonal skattekonvensjon i FN. Det er enkel måte å uttrykke støtte til internasjonal rettferdighet, og å gjøre det klart overfor regjeringen hvor bred støtte en internasjonal skattekonvensjon i FN har i Norge. Verken Larvik kommune eller verdenssamfunnet har råd til at flere hundre milliarder dollar forsvinner i skatteparadiser.