«Det er ikke så ofte det dukker opp så spennende stillinger, så jeg kunne ikke la denne muligheten gå fra meg.»

Monica Hammari (49) er ansatt som ny virksomhetsleder for sykehjem i Larvik kommune. Hammari er i dag fagsjef  for Heldøgns omsorgstjenester i Skien kommune og vil starte i jobben i Larvik i mai.