Redaktør Eirik Haugen har i dagens ØP en kronikk om løftebrudd fra AP vedr. tospors jernbane gjennom Larvik.

For meg virker det som om verken AP eller ØP har skjønt at kjernen i problemet er de KJEMPEHØYE kostnadene, i første rekke knytta til plassering av stasjonen. Bane NOR leiter etter kostnadsbesparelser, og en ganske lavthengende frukt er en rimeligere, og mer hensiktsmessig, jernbanestasjon.

Jeg har tidligere hørt at Larvik jernbanestasjon vil koste ca. en milliard kroner mer enn det ville koste å bygge en tilsvarende stasjon utafor bykjernen. Det er da inkludert innløsning av en rekke eiendommer, ulempeerstatninger og riving av en rekke hus i sentrum.

Jeg har forstått at dette tallet nå må økes vesentlig, særlig hvis en skal ta hensyn til at en jernbanestasjon også skal fungere som en trafikkterminal, ikke bare være et stoppested på den nye Sørlandsbanen.

Jeg har gang på gang pekt på at en stasjon ved Lågen kan anlegges uten å rive et eneste hus, og til en kostnad som ligger minst en milliard under kostnaden ved en sentrumsstasjon.

Vil det koste noe mer enn tapt prestisje å omgjøre kommunestyrevedtaket for tre år siden?