Hyggelig at Stig Hatlo nå erklærer seg enig i det jeg tidligere har ramset opp av argumenter for at Larvik bør stå fram som «Havbyen» og ikke som «Fjordbyen». Det er nemlig sånn at Larvik blant norske kystbyer er så godt som alene om den direkte visuelle kontakten med havet. Mange her i byen har et kjært forhold til den fra sine egen stuevinduer og terrasser, vi andre fra offentlige utsiktspunkter.

I den gamle «Larvikskantaten», sist framført under byjubileet i 1971, forekommer et historisk-poetisk perspektiv på dette forholdet, når koret synger: «Fordi all vekst går opad, de neste rader skred så saktelig og stille opad stien. De ville alle finne mot hav et utsiktssted og stanset av seg selv i Bøkelien ...»

Det velformede bylandskapet, som gir oss orkesterplass til det mektige utsynet mot havet, har mye til felles med teatersalen: Moreneskråningen som hever seg jevnt oppover, lik et amfi, mot Bøkeskogen. Og fjordspeilet som danner scenen for det daglige skuespill av skipstrafikk til og fra verden utenfor Hummer’n. Med kikkert kan vi følge dem fra mastetoppene og skorsteinene dukker opp eller forsvinner bak horisonten. Det var akkurat det trelasthandlerne gjorde i seilskutetida, da de sendte sine ansatte opp på utsiktsstedene for å speide etter ankomne skuter. De skulle ønskes velkommen og hales inn til «riktig» lasteplass før konkurrentene rakk å gjøre det.

Hvis ikke noe av dette er tilstrekkelig for å markere Larvik som «Havbyen», ligger det mye havrelatert image å hente i navn som Magnus Andersen, Oscar Wisting, C.A. Larsen og Thor Heyerdahl. Ja, for den saks skyld i Stig Hatlo også, noe som gir meg anledning til å gjøre opp for en 20 år gammel forsømmelse i «LARVIK A-Å. Hatlo var nemlig co-skipper om bord på havseileren «Berge Viking», da den deltok i verdens tøffeste havseilas, «Withbread Round the World Race», først på 1980-tallet. Det skulle nok ha stått ett eller annet sted i den 663 siders tykke mastodonten av et lokalt kunnskapsverk, som brakte nevnte forsømmelse og flere andre ut i et opplag på 10.000. En kollektiv beklagelse for det er avgitt tidligere, men en god ting osv. ...

Men nå gjelder det valget av Larviks slagord- Er det bare Stig og jeg som mener at «Havbyen» er å foretrekke framfor «Fjordbyen»?