I mai i år ba Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Imdi, om å øke antallet flyktninger for 2023 fra 200 til 240.

12 av de 240 plassene skal være for enslige mindreårige. Det er fire mer enn nå.

Saken har vært oppe til diskusjon og avstemming, og nå er innstillingen fra kommunen klar.

Er positiv

Henvendelsen er en del av Imdis jobb med å bosette 38.000 flyktninger i 2023. Her skal Larvik ta sin del.

Hovedvekten av flyktningene vil være fra Ukraina.

– Larvik kommune vil ved et slikt vedtak ta sin del av det nasjonale bosettingsarbeidet og bidra til at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser, står det i kommunedirektørens sammendrag av saken.

Kommunedirektøren innstiller positivt til å ta imot 40 flyktninger til, og ber samtidig om forutsigbarhet og kontinuitet fra IMDI.

– Dette av hensyn til kommunens muligheter, tilrettelegging og drift, står det i saken.

LES OGSÅ: Rekker ikke å behandle boplikt før valget: – Jeg vil kalle det alvorlig

Knapt flertall

I innvandrerrådet var det uenighet om dette ville la seg gjøre.

De behandlet saken først og stemte over saken 29. august. Der fremmet Egil Lærum følgende forslag:

«På grunn Larvik kommunens dårlige økonomi, lite tilgjengelige boliger, mangel på fastleger og situasjonen i dagens arbeidsmarked er det nok å ta imot 200 flyktninger etter Imdi sin ordinære anmodning for 2023. Vi sier derfor nei til ekstraanmodningen på 40 flyktninger.»

Det ble tre partipolitisk uavhengige som stemte for Lærums forslag. Tre stemte mot. De tilhører Sp, Ap og en er uavhengig.

Fordi rådsleders stemme er dobbel, ble det fire mot tre.

Et tydelig ja

30. august ble den samme saken tatt opp i hovedutvalget for oppvekst og kvalifisering.

Tor Kåre Hansen Odberg, Fremskrittspartiet, foreslo ikke å imøtekomme forespørselen fra direktoratet, og mente at det holdt med de allerede vedtatte 200.

Han kom derfor med et alternativt forslag som inneholdt den ordlyden, i tillegg til at han ville ha med at kommunen trenger forutsigbarhet, og at Imdi bes ta hensyn til det framover.

Bare han stemte for. Dermed ble det ja fra hovedutvalget om å bosette 240 flyktninger i 2023.

Saken har også vært til orientering hovedutvalg for helse, omsorg og mestring og hovedutvalget for eiendom og teknisk drift.