Gå til sidens hovedinnhold

Larvik-skolen står sammen om barn og unges trygghet og trivsel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi tar barn og unge på alvor i Larvik-skolen. Min erfaring er at verken rektorer, foresatte i FAU eller andre foresatte forsøker å snakke bort uønskede hendelser i Larvik-skolen slik jeg oppfatter at nyhetsredaktøren mener i sin kommentar i ØP 31. mars. For alle aktører i skole er arbeidet for et godt skolemiljø et kontinuerlig arbeid som aldri hviler. Elevenes trivsel og læring er skolens oppdrag. Uten et godt skolemiljø blir det verken trivsel eller læring.

ØP har i sine artikler fokusert på mobbing og hendelser som er rapport inn av ansatte. Det er svært negativt for skolens miljø hvis det ikke raskt nok blir satt inn riktige tiltak. Det riktige og beste er å forebygge og sette inn tiltak tidlig. Det er ikke alltid vi lykkes med det fullt ut, og det er da vi kan få økt mobbing og uønskede hendelser. I etterkant av elevundersøkelsen der mobbetallene fremkom, har alle skolene fulgt opp klassene. De involverte ivaretas og det iverksettes tiltak.

Det er nulltoleranse for mobbing og hver skoledag blir forberedt av lærere og rektorer for å ivareta elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Arbeidet med et godt skolemiljø krever kunnskap. Alle ansatte i Larvik-skolen har de siste årene fått økt kompetanse på hvordan de skal løse mobbesaker etter de krav som Opplæringsloven § 9A beskriver. Skolens ansatte har også kompetanse og ferdigheter på hvordan de skal arbeide forebyggende og møte atferd som utfordrer. Elever er ulike, har ulike ferdigheter og ulike forutsetninger for læring. Alle elever vil prøve å få det til og alle hører til i vår skole. Det handler om tilrettelegging og tilpasset opplæring. Det er vi voksne som har ansvaret. Dette er komplisert både for barn og voksne.

I mange av sakene er det i et bredt samarbeid mellom elever, foresatte, ansatte i skolen, Farris Naturskole, Ressursteamet, PP-tjenesten, helsesykepleiere og andre faggrupper i kommunen. Vi samarbeider også med mobbeombudet i Vestfold og Telemark.

Elevrådene ved alle skolene har de siste årene gjennomført en felles dag med fokus på Vennskap, Inkludering og sosial kompetanse, VIS. De har lagt planer for hvordan elevrådet skal gjennomføre ulike tiltak på egen skole. Elevrådene er stolte over egen skole og har forståelse for at de er viktige bidrag i miljøet på skolen. Det er flott å lese elevrådet på Fagerli sin engasjerte tilbakemelding til ØP 30.03.

Andre tiltak som gir god effekt er flere voksne ute i friminutt, tydelige klasseregler som må trenes på, konflikthåndtering og voksne som ser og anerkjenner positive atferd.

Eksemplene på tiltak som gjennomføres i Larvik-skolen er ikke et forsøk på å «snakke bort» utfordringene som finnes. Det er en beskrivelse av en virkelighet der elever, foresatte, ansatte i skolen og samarbeidspartnere jobber hver dag for å trygge elevenes skolemiljø. Noen saker løser seg med enkle tiltak, andre saker brukes det mer tid på.

Mobbing og utenforskap må det arbeides med hver dag i barnehagen, i skolen, i arbeidslivet, i familien og i samfunnet.

Les også

Ett mobbet barn er ett for mye

Les også

Slakter kommunalsjefens uttalelse til kommunestyret: – Han bør snakke med rektorene

Les også

Allerede i 2019 kom Stavern-foreldrene med en bønn til kommunen. Da ble de ikke hørt. Nå prøver de igjen.

Les også

«Det er ikke sånn at bare fordi noen klasser har det bråkete og ikke lærer noe, skal det representere læremiljøet på Fagerli skole»

Les også

800 innbyggere har protestert mot endringen – i kveld sørget Ap, Høyre og Sp for at protesten ble avvist

Les også

Her har det vært to knivepisoder mot lærere på halvannet år: – Jeg er redd noen blir alvorlig skadet om skolen snart ikke tar tak

Les også

Det skulle være Larvik kommunes nye prestisjeskole. Nå melder foreldre om mobbing, bråk, vold, drapstrusler og knivepisoder.

Kommentarer til denne saken