Den 56 år gamle larviksmannen førte ikke regnskap på to år og åtte måneder.

– Som selvstendig næringsdrivende i Larvik, i perioden 1. januar 2014 og fram til konkursåpning 24. august 2016, unnlot han å foreta eller sørge for at det ble foretatt bokføring av regnskap for virksomheten, står det i dommen.

Det står også skrevet at mannen tidligere er dømt for tilsvarende overtredelse, samt at straffen er basert også på tidligere domfellelse.

– I skjerpende retning vektlegges at den manglende regnskapsføringen har funnet sted over en periode på to år og åtte måneder, samt at siktede tidligere er domfelt for tilsvarende overtredelse. Etter en konkret vurdering hvor særlig tidsperioden og tidligere domfellelse for tilsvarende forhold er vektlagt, settes straffen som foreslått av påtalemyndigheten, til fengsel i 30 dager. Påtalemyndigheten har foreslått at det inndras kr 10 000 som utbytte av straffbar handling, står det i dommen.

Det informeres også om at mannens totale omsetning i perioden 2014–2016 er anslått til om lag 1,2 millioner kroner, samt at 56-åringen har en gjeld på omkring 4 millioner.