Gå til sidens hovedinnhold

Larvik trenger barnefamiliene

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er vår og det yrer av liv. Fuglene har flyttet inn i fuglekassene på utsiden og forbereder seg på nytt liv. Naturen går sin gang.

Vi mennesker derimot må selv ta stilling til når i livet vi ønsker å få barn. Naturlig nok ønsker de fleste at alt skal være på plass med utdanning, hus og jobb før barn kommer inn i bildet. Spørsmålet er om vi ikke undervurderer risikoen ved å vente for lenge med det viktige valget det er å stifte familie.

I 1990 var kvinner 25 år ved første graviditet. Nå er de nesten 30. Fruktbarheten synker raskt. Kvinner i Norge føder nå i gjennomsnitt 1,62 barn. Til sammenligning var gjennomsnittet i 1970 på 2,5. Utviklingen fører til at det samlede fødselstallet i Norge synker.

Et ungt, friskt par har 85 prosents sjanse for å bli gravide i løpet av et år. Når kvinnen er blitt 35, er sannsynligheten redusert til 50 prosent. Også hos menn reduseres fruktbarheten kraftig etter fylte 40.

Andelen barnløse er på en generasjon økt fra 9 til 15 prosent blant 45 år gamle kvinner og fra 14 til 25 prosent blant menn på samme alder. Det er langt flere enn de 5 til 10 prosentene som oppgir at de ikke ønsker å få barn.

FHIs medisinske fødselsregister viser at det i dag er 4 prosent av de nyfødte som ble unnfanget ved kunstig befruktning, 2.563 barn bare i 2016, noe som tilsvarer ett eller to barn i hvert klasserom i Norge. Likevel øker barnløshet. Hvis trenden fortsetter vil flere og flere bli helt avhengig av laboratoriet for å få barn. Mennesket er iferd med å bli biologisk avhengig av egen teknologi.

Om kort tid står det bare to arbeidstakere bak hver pensjonist. For litt over seksti år siden, var forholdet syv til en. Fremtidig velferd er avhengig av at utviklingen snur. Det er verdien av menneskene og arbeidskraften vår som er grunnlaget for velferdssamfunnet. Derfor er hvert eneste barn viktig for Norge og for Larvik.

Vi trenger en familiepolitikk som gjør at vi velger å få barn tidligere i livet. Da må det både lønne seg og være trygt å starte tidlig. I tillegg må vi legge til rette for de som selv ikke kan få barn gjennom gode fosterfamilieordninger, forenkling av adopsjon og tilgjengelig hjelp til assistert befruktning.

Larvik Høyre ønsker å legge til rette for at alle familier skal kunne skape trygge rammer rundt sine liv, med mulighet til valgfrihet for den enkelte familie. Stabile og omsorgsfulle familier gir trygge barn som vokser opp til å bli selvstendige voksne. Politikken må legge til rette for et godt familieliv som gjør det attraktivt og trygt å stifte familie. Larvik Høyre vil satse på barnefamiliene og sørge for trygge oppvekstvilkår, nærmiljø tilpasset barn, gode skoler og barnehager, fritidsaktiviteter og støtte til barnefamilier som trenger det. Sammen kan vi skape det gode liv i Larvik.

Kommentarer til denne saken