MØTET ER NÅ SLUTT

Se også bildeserie nederst i artikkelen

Blogg fra møtet (siste blogginnlegg øverst):

- Kjersti og Bjørn: Vi må alle utover arenaene våre for å nå ungdommen. Det gjelder også avisa. Det er en utfordring vi alle bør være opptatte av.

- Hvordan møte folk? Faste møteplasser der folk der. Få den uformelle samtalen med folk.

- Mange flotte tanker i kveld, men viktig at vi nå klarer å konkretisere og tørre å gjøre noe med det.

- Kanskje et poeng at man ikke med for lenge i lokalpolitikken? Ungdommens kommunestyret høres interessant ut. Kanskje få med ungdommer som har vært i elevråd og vært engasjerte der?

- Det finnes en verden der ute vi ikke til daglig er en del av. Vi må organisere oss på en annen måte. Tør vi det? Mange der ute er opptatt av visjonene. Der må vi også være. Blant annet i den digitale verden.

- Fin dialog. Har kommet mange gode tanker og gode løsninger. Så gjenstår det å sette det ut i praksis.

- NÅ: Oppsummering med politikerne. Hva lærte dere? (Bjørn Z. Ekelund spør)

- Toleranse og meningsmangfold: Partiene må ha større romslighet i forhold til meninger. Må slippe unge mennesker til. Politikken bør mer saksorientert, ikke bare fokus på hele partiprogrammet. Loven må være lik for alle. Mer påvirkning gjennom digitalisering. Avstemming gjennom internett. Fordele oppgaver bedre i partiene. Flinkere til å overføre kunnskap fra de eldre til ungdommen. Det krever holdningsendring hos de eldre. Tydeligere partier, mer visjonære.

-  Hvordan beholde politikerne, mentorer, språk og støtte: Viktig å unngå fremmedgjøring i forhold til språk. Politikerne bør få en enkel ordliste. Nye, unge, politikere bør få en mentor, og få en tabbekvote. Den kvoten bør avisa også ta hensyn til. Viktig med kontinuitet, men noen mente det kanskje bør være en grense for hvor lenge man skal være i politiske roller. Kan det være mulig å være med men ikke måtte bruke så mye tid på politikken som man må i dag.

- Nye møteplasser: Skape lokalt engasjement. Blir viktig når vi blir en større kommune. Trenger uformelle møtepllasser der man vet at folks samles. Forum der man kan møte ungdomspolitikere. "Ungdommens kommunestyre" kan være en løsning. Har andre kommuner gjort noe bra? Skal politikerne ha besøksplikt lokalt? Politisk engasjement trengs også i andre sammenhenger. For eksempel på arbeidsplassen og der man samles på fritiden.

- ØPs rolle: En del spørsmål som ble reist. Skal gi innbyggerne solid bakgrunn for egne meninger. Får vi det i dag? Vil ha balansert framstilling av kultur kontra sport. For mye sport. Blir alle behandlet likt? Er de store partiene de meste interessante? Er ØP partipolitisk uavhengig? Er ØP bevisst sin rolle som monopolavis? ØP har ofte en dobbeltrolle: konfliktskapen. Gir ØP en korrekt framstilling av det som skjer i kommunestyret? Referer ØP de viktigste sakene? Opplever feilproritering av saker i avisa. Avisa skal gi solid bakgrunn for egne meninger. ØP styrer Larvik-befolkningens holdninger og oppfatninger av Larvik. De setter agendaen. Det må avisa være bevisste på hvordan de gjør.

- Mer spennende politiske møter: Må være effektive møter. Nøye på lanlagt tid. Formen må være dialogbasert og involvere innbyggerne. Kanskje folkemøter før sak blir behandlet politisk. Tydelig invitasjon til slike møter.

- Vi får nå litt oppsummering fra gruppene. (Noen av innspillene legges inn her)

- Nå starter avslutningen på møtet.

– VI TAR VEKK LYDEN FRA SENDINGEN UNDER SAMTALENE I GRUPPER

– Publikum får nå dele seg i grupper for samtaler.

– Temaer som foreslås: Mer spennende og attraktive møter – hvordan få gjennomføringskraft – ØPs rolle i lokalsamfunnet – Finne arenaer der ungdommen er – mer åpenhet og tilgjengelighet – det å beholde politikere over tid – unge trenger mentorer når de går inn i politikken – toleranse for andre meninger enn det som er nedfelt i partipolitikken (meningsmangfold)

– Nå skal folket i salen komme med de temaene de ønsker å samtale om i kveld. Tema: Hva skal til for å gjøre det mer attraktivt å være politisk aktiv og delta i den offentlige debatten.

– Atle Karlsen, uavhengig: Politikerne må vise sine ideologier bedre enn de gjør.

– Magdalena Lindtvedt, V: Viktig at vi er tydelige når vi går til valg.

– Kjersti Bache referer til en undersøkelse ØP har hatt på nettavisa om lokalpolitikk og demokrati. Viktige svar var: Partiene må bli flinkere til å fremme sine meninger. Bli tydeligere slik at man kan gjøre seg opp en mening om hvilket parti man vil støtte. Og at man opplevde partiene som lukkede og lite interessert i å nå andre mennesker.

– Thomas Løvald, H: Alle politiske møter i kommunen er åpne. Her er det fine sjanser til å møte politikerne og bli kjent med politikken.

– Magdalena Lindtvedt, V: Spesielt for meg å komme fra en liten kommune og til nå et stort kommune. Jeg vil representere Lardals innbyggere fram til neste valg. Så får jeg stille til valg for Larvik. Viktig å ha med seg hjertet inn i politikken. Viktige å lytte og lære og å følge hjertet.

– Even Borvik, SP: Det er et stort ansvar å være politiker. Det tynger noen ganger.

– Guro Kohlberg, AP: Viktig at man er ærlig og står for det man mener, samtidig som man står for det partiet står for. Vi har god dialog partiene mellom og lytter. Vi er ikke først og fremst motstandere.

– Thomas Løvald, H: Viktig å gjøre politikken interessant for å få unge med. Vi konkurrerer med mange. Jeg hadde skole som min store sak, men også et ønske om å bidra. Politikk er dugnad. Jeg hadde ønske om å bli med. Har lært utrolig mye. Jeg hadde ikke den tunge ideologien men entusiasmen. Det er viktig å lytte for oss politikere, lytte til alle.

– Even Borvik, SP: Ikke alle som ønsker endringer. Også viktig å være med å beholde det som er bra. Man må ønske å gjøre noe med det man mener er galt. To år til lokalvalg, og der er mulig å få posisjoner dersom man ønsker det.

– Atle Karlsen, uavhengig: Det er viktig å ha visjoner som politikere. Der er det viktig å starte.

– Magdalena Lindtvedt, V: Vi må ta ungdommer på alvor for å få dem med i politikken.

– Pollitkerne er nå i gang med å innlede til møtet.

– Ekelund: Vi skal spørre dere hva dere ønsker å samtale om. Så settes det opp grupper hvor det samtales om de ulike temaene. Politikerne får lov til å gå rundt og lytte. Så skal vi høre hva politikerne har hørt og lært ved å lytte. Tematikken er attraktivitet i den politiske debatten.

– Bjørn Z. Ekelund forteller nå om møtet i kveld. – Vi ønsker å eksperimentere med andre måter å samtale på. I dialog hvor man er opptatt å forstå hverandre. Disse møtene er inspirert av dialogen. Samtaler gir energi og inspirasjon. Vi er ikke her for å ta beslutninger, men for å samtale. ØP har ønsket å skape arenaer hvor alle kan være med i dialogen. Et spennende prosjekt.

– I motsetning til under de to første møtene er denne gang også politikerne inventert.

– ØPs Kjersti Bache ønsker nå velkommen til møtet. Dette er det tredje møtet i prosjektet #andrestemmer

– Folk strømmer nå til Sanden scene i Bølgen, og flere politikere er på plass.

– Møtet starter om få minutter.

LES OGSÅ: – Absolutt alle er velkommen til #Andre stemmer

LES OGSÅ: Vil rekruttere flere til politikken i Larvik

Bildeserie

Fra #andrestemmer på Sanden