Det blir flere arbeidsplasser i Larvik, men færre statlige

Ingen av bykommunene rundt Larvik har større nedgang i antall statlige arbeidsplasser enn det Larvik har hatt det siste året.