Kongegata-traseen uten en lang, åpen grøft

Skånsomt: Med denne byggemetoden vil Kongegata få en mest mulig skånsom og god anleggsperiode for alle parter, skriver Jan Reime Kristiansen. Tegning: Fornebubanen

Skånsomt: Med denne byggemetoden vil Kongegata få en mest mulig skånsom og god anleggsperiode for alle parter, skriver Jan Reime Kristiansen. Tegning: Fornebubanen Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Mange er bekymret for at Kongegata stasjon betyr et gigantisk anleggsarbeid i en lang og bred grøft med masse anleggstrafikk i flere år midt i Larvik sentrum. Det er ikke nødvendig at det blir sånn.

Både LPO arkitekter som har laget mulighetsanalysen for Larvik kommune og BaneNOR selv har illustrert hvordan man kan bygge hele sentrumsdelen av traseen med metoden «på lokk». Dette er en noe mer kostbar byggemetode, men enormt mye mer skånsom for byen. Jeg hadde selv ansvar for å bygge Eidsvolls plass foran Stortinget våren 1987. Det er bygget «på lokk» over Stortingsgarasjen. Det innebar at hovedentreprenør satte ned en spunt der garasjeveggene kom, gravde vekk en drøy meter av plassen og så støpte et betonglokk som hvilte på denne spunten. Da kunne jeg starte opparbeidingen av plassen straks lokket var støpt, mens hovedentreprenør grov ut stortingsgarasjen nedenfra, under betonglokket. Ut- og inn-kjøring var under Stortingsgata og ut i Prestegata. Jeg var ferdig med plassopparbeidelsen til 17 mai 1987, men så vidt jeg husker tok det enda et par år før Stortingsgarasjen var ferdig. Oslo sentrum fikk altså bygget en ny plass med noen mindre ulemper i løpet av et halvt år i stedet for langt større ulemper over 2–3 år.

En veldig fin bieffekt med å bygge på denne måten, var at det ikke ble noen setninger (synking-skader) i arealet utenfor spunten. Selvfølgelig, det var jo ingen graving her. Men ved «normal» åpen grøft, ville det blitt store volumer i dette området som måtte graves ut, og deretter fylles igjen. Slik igjenfylling kan være krevende og kan medføre setninger i terreng eller konstruksjoner i dette området.

Akkurat det samme kan altså gjøres gjennom Larvik sentrum. Her vil traseen kunne deles opp i fem eller seks etapper fra den kommer ut av fjellet ved Jegersborggate og fram til stasjonen. Dermed kan entreprenøren drive tunnelen videre, men nå under et betonglokk. Og samtidig kan overflaten settes i stand oppå betonglokket.

Med denne metoden vil dermed all massetransport fra «byggegropa» kunne kjøres ut gjennom tunnelen og ut via Elveveien, dersom tunnelen drives derfra og ikke gjennom Larvik sentrum. Alt som trengs for å bygge ny park og plass må imidlertid leveres gjennom sentrum. Med god planlegging burde da hver etappe kunne utføres på et halvt års tid, slik vi gjorde på Eidsvolls plass. Der det skal rives bygg vil det sikkert ta lengre tid.

Det er viktig å ta vare på sentrumshandelen og annet sosialt byliv i sentrum. Vanligvis vil en forretning miste lokalene sine hvis bygningen de holder til i rives. Dette er strengt tatt ikke nødvendig. Det har kommet opp et godt ønske om å bygge nytt rådhus der Torvet er i dag (og Rådhusplass der Odbergkvartalet er i dag). Dersom kommunen ikke har behov for all bygningsmassen et slikt kvartal kan romme, kan de nedre og nordre lokalene fordeles til næringsdrivende som får lokalene sine revet. Der med kan forretningsvirksomheten og annen virksomhet fortsette uten stans.

Alt dette krever god planlegging. Det er store inngrep i Larvik sentrum som skal gjøres. Og det som skal bygges oppå lokkene må ha god kvalitet både arkitektonisk og teknisk. Det må settes opp realistiske og presise framdriftsplaner for alle fem-seks etapper. Jeg tror det bør etableres et «Sentrums-kontor» straks reguleringsplanen er vedtatt, så man kan komme i gang med planleggingen så raskt som mulig.

Jeg oppfordrer Larvik kommune til å kreve at forslaget om å bygge på lokk legges inn som bestemmelse i reguleringsplanen. Det vil være det samme grepet som Oslo kommune gjorde overfor Stortinget da det ville bygge sin Stortingsgarasje i 1987. Det sparte Oslos befolkning for mange ergrelser!

Les flere innlegg om valg av jernbanetrasé:

Innvendinger og avvisning av Bergeløkka-forslaget

Stasjonsplasseringen - en demokratisk utfordring 

Kongegata er det beste alternativet, og nå må det fattes vedtak 

Svar til Bjarne Steen, Larvik Høyre.

Bruk tiden godt!

Larvik har valget mellom to gode stasjoner 

Hva er best for Larvik?

Kongegata – atkomst på to nivå og nok parkering! 

David mot Goliat

  Løsningsorientert – eller bare problemfiksert?

Følg debatten på www.op.no/debatt

Artikkeltags