Foreslås nedlagt igjen: – Jeg trodde Larvik kommune ønsket å tiltrekke seg barnefamilier?

Rådmannen vil legge ned Valby og Varden barnehage, og både skole, SFO og barnehage i Hvarnes. Det kommer fram av forslaget til Strategidokument for perioden 2020–2023.