På denne prøven er Larvik i særklasse bedre enn resten av landet

Denne klassen har norsk samfunnskunnskap på sitt eget språk, arabisk, på Norskskolen. Her med rektor Rune Aares til venstre og lærer Amina Hersi stående.

Denne klassen har norsk samfunnskunnskap på sitt eget språk, arabisk, på Norskskolen. Her med rektor Rune Aares til venstre og lærer Amina Hersi stående. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Nesten åtte av ni som tok statsborgerprøven eller prøve i 50 timer samfunnskunnskap i Larvik i fjor besto.

DEL

I resten av landet var det samme tallet sju av ti, det vil si at 30 prosent strøk på prøven.

– Vi har ikke noe klart svar på hvorfor et så høyt prosenttall består prøven i Larvik, men vi vet at Larvik kommune har laget et godt system for integreringsarbeid og samarbeider godt med NAV, lokalt næringsliv og andre aktuelle i lokalområdet. Dette var også en tungtveiende årsak til Larvik fikk et av de fem integreringsmottakene som ble opprettet høsten 2016, forteller Espen Brynsrud, som er kommunikasjonssjef i Kompetanse Norge.

Men Rune Aares, som er rektor ved Norskskolen i Larvik, mener å vite hvorfor:

– Grunnen til at vi har høy grad av beståelse er at vi har tospråklige lærere som underviser i kursene i 50 timer samfunnskunnskap, pluss at søkerne går i ordinære norskklasser hos oss, sier han, og fortsetter:

– I tillegg bor halvparten av våre asylsøkere i integreringsmottak.

To typer prøver

Aares forteller at Norskskolen har fortløpende to typer prøver. Det er statsborgerprøven og en prøve i 50 timer samfunnskunnskap.

– Begge prøvene kvalifiserer til permanent opphold eller statsborgerskap, men for å få innvilget statsborgerskap må de bestå prøvene på norsk, forteller Aares.

Norskskolen arrangerer kurs i forkant av prøvene, så deltakerne skal være godt forberedt.

Vi blir med inn i et kus i 50 timer samfunnskunnskap med en tospråklig lærer som snakker arabisk.

– I dag snakker vi om samene, forklarer Amina Hersi, som er lærer for elevene som er fra Sudan, Irak, Syria og Palestina. Elevene går på forskjellige norsknivå, men her er undervisningen på arabisk.

– Det er akkurat dette jeg tror gjør at så mange fra Larvik består prøven, sier Rune Aares.

Norskskolen

Norskskolen Foto:

200 i Vestfold

2017 var det første året de som ønsker å bli norske statsborgere måtte bestå en statsborgerprøve. Det ble avlagt 200 statsborgerprøver i Vestfold, og det er Kompetanse Norge har laget Statsborgerprøven på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Kommunene arrangerer prøven for dem som ønsker den.

– En del som har bodd lenge i Norge og vært i arbeidslivet lenge, skjønner at de bør ha testen for å få permanent opphold eller statsborgerskap i Norge etter de nye reglene, sier Rune Aares.

Han forteller at de kan melde seg på kurset på Norskskolen, eller privatistportalen. På nettstedet samfunnskunnskap.no der de kan se emnene de vil få på prøven på eget morsmål, forklarer han.

- Når vi lærer samfunnskunnskap på vårt eget språk, er det ikke så vanskelig, sier elevene i klassen for arabisk på Norskskolen.

- Når vi lærer samfunnskunnskap på vårt eget språk, er det ikke så vanskelig, sier elevene i klassen for arabisk på Norskskolen. Foto:

Fordel å sitte på skolebenken

– Men vi ser tydelig at de som allerede er i et undervisningsløp, er bedre rustet til å bestå prøvene, sier han.

Mye av tematikken det undervises i på kurset blir også tatt opp i ordinær undervisning, pluss i tema om kulturforståelse, foreldreveiledningskurs og lignende.

Aares forteller at det er litt vanskeligere å bestå statsborgerprøven enn 50 timer samfunnskunnskaps prøven, fordi prøven er skrevet på et språklig høyere nivå. For å søke om statsborgerskap, kreves det også en viss botid og inntekt, pluss at kravene til språkforståelse i norsk og samfunnskunnskap er på et A2-nivå, som er litt høyere.

– Akkurat nå har vi fem- seks kurs som skal forberede til statsborgerprøven. De er på arabisk, tigrinja, farsi, mandarin og thai. Elevene må registreres i alle timene, og noe særlig fravær godtas ikke, sier han.

Prøveresultatene sendes inn sentralt og rettes i statlig regi.

– De får tilsendt resultatet i posten etter noen uker, forklarer rektor ved Norskskolen.

For å bli norsk

For å bli norsk statsborger må utlendinger oppfylle ulike krav. Fra 1. januar 2017 endret Stortinget statsborgerloven slik at det ble krav om bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk for å søke statsborgerskap.

I tillegg til å dokumentere kunnskaper om det norske samfunnet, må de som ønsker å bli norske borgere, dokumentere språkferdigheter på minimum A2 i norsk muntlig.

Det er også krav om gjennomført opplæring i norsk eller norsk og samfunnskunnskap. I tillegg stilles flere andre krav, avhengig av hvem som søker. 

Oversikt for Vestfold

  Antall Prosentandel bestått

Prosentandel ikke bestått

Hele landet

6016

71

29

Vestfold

200

80

20

Horten

91

81

19

Tønsberg

78

76

24

Sandefjord

14

79

21

Larvik

17

88

12

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.