På begynnelsen av sommeren satt Unni Elisabeth Fevang Tafjord og hygget seg med en venninnegjeng. De tenkte på alle tingene mange har til overs, og som andre ikke bare kunne gjøre nytte av, men kunne ha et sårt behov for.

Unni, sammen med Trine Lise Strand Pettersen og flere andre hjelpere startet derfor opp HjelpeRingen, et lavterskeltilbud som tar inn donasjoner og selger billig eller gir videre til noen som trenger det her i Larvik.

– Vi startet opp i overgangen juni/juli, og hadde fulle hyller på to uker, forteller Unni.

Kjelleren full

HjelpeRingen holder til i Mesterfjellveien 5, i kjelleren til Unni.

Her startet de opp med hyller med klær, sko, leker og annet barneutstyr. Over tiden har de sett at det er et behov også for andre ting, og har utvidet til også å ta imot og tilby møbler og annet interiør.

Dermed har de også måttet utvide lokalene, fra kjelleren til rom i andre etasje, med noen møbler stående ute og en bod full av barnevogner og sykler.

– Vi ønsker oss veldig et sorteringslager.

Alle som ønsker kan donere klær, sko, møbler eller annet utstyr. Dette blir enten solgt til «loppemarkedspriser» eller gitt bort, til dem som trenger det. Noen plagg beholder de til utlåns, som brudekjoler, dresser, pentøy og utkledningstøy.

Med billigsalg mener de for eksempel 10 kroner for en vinterjakke eller 20 kroner for gummistøvler til barn. Litt av inntektene går til drift, hovedsakelig bensinpenger til alt de henter og bringer til og fra folk, mens resten brukes til matgavekort til dem som kommer og spør om det.

Gode ringvirkninger

Unni og Trine forteller at det er mange som tar kontakt, og mener at folk flest kanskje trenger en liten påminnelse om at ikke alle har det like lett.

– Ofte snakker vi med folk som er i en litt vanskelig overgang. Som har mista jobben eller er eneforsørger, sier Unni.

Hun skryter også av de mange donasjonene de har fått fra lokale folk. Dette inkluderer 35 køyesenger de fikk fra et firma, og 250 kilo poteter fra en bonde i Kvelde. En annen bonde tok kontakt og lot dem plukke gulrøtter gratis i to dager.

– Vi ser at dette gir gode ringvirkninger. Flere tenker seg om før de kaster noe, sier Unni.

Trine forteller om barn i Larvik som også kommer og donerer.

– Det har vært barn som har kommet hit etter at de har rydda rommene sine, og vil gi videre ting de ikke bruker lenger.

Sosialt

Trine og Unni kjente hverandre ikke så godt før de begynte med denne frivillige jobben, mens nå har de et veldig godt vennskap.

De føler begge at de selv får mye ut av engasjementet i HjelpeRingen.

Unni er ufør, og Trine har slitt med å holde seg i vanlig jobb.

– Det er fælt å til tider føle seg så ubrukelig. Jeg tenkte at jeg må jo kunne bidra med noe, forteller Unni.

Bidra får de gjort, og bruker daglig tid på frivillig jobb de virkelig føler gir dem noe tilbake. Derfor ønsker de også andre velkommen, både til å hjelpe til, eller bare til å komme innom for en prat.

– Noen onsdager har vi hatt litt kaffe og kaker her, og arrangert en liten samlingsstund. Det er fint å kunne tilby noe sånt også til de som kan føle seg litt utafor.

Vippsinnsamling

HjelpeRingen tilbyr ikke bare billigsalg av klær og møbler. De drar også i gang andre typer hjelpeaksjoner når det trengs. Unni og Trine forteller om en familie som hadde blitt husløse og uten inntekt i en periode. Da satte de i gang Vippsinnsamling slik at familien klarte seg i tre uker fram til deres situasjon hadde kommet i orden.

Lignende Vippsinnsamlinger har de hatt for andre situasjoner også. Da prøver de alltid å legge ut kvitteringer eller bilder av det som blir kjøpt inn, slik at folk som bidrar får et innblikk i hva pengene går til.

Denne helgen organiserer de flyttelass for en alenemor som trenger hjelp. Det blir den tredje leiligheten de fyller.

 

Lett å ta kontakt

Det er viktig for driverne av HjelpeRingen å få fram at dette er et lavterskeltilbud. Hvem som helst som på en eller annen måte føler at de har behov for hjelp skal kunne ta kontakt.

Informasjon om donasjoner de har fått, hva som blir etterspurt eller saker de trenger ekstra hjelp til blir kontinuerlig oppdatert på Facebook-siden deres.

– Folk som trenger hjelp kan kontakte oss her direkte, og kan selvfølgelig forbli anonyme, sier Trine og Unni.

Hjelper i hele Vestfold

HjelpeRingen får nesten alle sine donasjoner fra larviksfolk, og ideen er også å hjelpe lokalt. Allikevel har det blitt noen utvidelser. De har hjulpet folk over hele Vestfold, blant annet i Sandefjord og Horten.

Nå skal det startes opp en HjelpeRing i Holmestrand. Dette er det Sandra Antonsen som har dratt i gang. Unni forteller at hun på sensommeren fikk tak i 40 skolesekker for trengende til skolestart.