Oppfriskningen og renovasjonene av konge- og greveinskripsjonene i Herregårdsbakken er denne uken i full gang og i løpet av august måned skal alle inskripsjonene være lesbare for både larvikinger og turister.

Nå håper Knut Hjalmar Gulliksen og prosjektgruppen at Kong Harald skal sette sin inskripsjon i fjellet.

LES OGSÅ: Kanskje kommer Kongen til Farrisbrua og Herregården

I fullt arbeid

Enkelte av inskripsjonene på fjellet i Herregårdsbakken var så nedslitte og overgrodde at de knapt var lesbare. Gressplenen foran inskripsjonene var heller ikke veldig attraktiv, og både Knut Hjalmar Gulliksen og Terje Anthonsen fra foreningen Velstelt, bestemte at noe måtte gjøres umiddelbart.

Disse monumentene er viktig å ta vare på, fortalte Gulliksen.

I tillegg til å friske opp inskripsjonene skal det også foretas en del andre renovasjoner i området rundt Herregården.

– Det skal settes opp skilting og noen parkmessige anlegg i området ved inskripsjonene, forteller prosjektleder Gulliksen.

I tillegg til inskripsjonene i Herregårdsbakken og i fjellet inne på Herregården, er det også inskripsjoner både i fjellsiden i Kristian Fredriksvei og i fjellet nedenfor gamle handelsskolen.

I Herregårdsbakken tirsdag sto Lea og Kristine fra restaurering- og konserveringsbedriften Mur og Mer. Med maling, vann og pensler har de jobbet med å få fram de gamle inskripsjonene i fjellet.

– Vi startet arbeidet 1. august og forhåpentligvis klarer vi å bli ferdige med renoveringen til 25. august, fortalte de to arbeiderne før de gikk til verks igjen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Kanskje kommer Kongen?

I 2014 var Larvik kommune i kontakt med Slottet med ønske om å få Kong Harald til å komme til Larvik for å sette sin signatur i fjellet ved Herregården. Anledningen man forsøkte seg med var grunnlovsjubileet, men forsøket lyktes ikke.

Nå har Gulliksen og prosjektgruppen gjennom fylkesmannen henvendt seg til slottet på nytt.

– Vi har henvendt oss til slottet og venter på svar derfra.

I 2014 ga ikke Slottet inntrykk for at de var negative til at Kongen kan komme til Larvik og få sin inskripsjon i fjellet, men det må være en anledning.

Nå håper Gulliksen at Kong Harald kan besøke Larvik i desember i anledning åpningen av den nye Farrisbrua og samtidig også felle inn sin inskripsjon i fjellet ved Herregården.

LES OGSÅ: Vil friske opp inskripsjoner og håper på ny fra dagens konge

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Lang historie

I fjellveggen ved Herregårdsbakken, som i sin tid var en del av området Herregården, finner vi navnene og tilknyttede inskripsjoner fra seks konger hogget inn i fjellet. Den eldste inskripsjonen fra 1685, og den nyeste fra 1971, da Kong Olav V gjestet byen i forbindelse med byjubileet og skrev sin signatur på fjellveggen med kritt 29. september.

«Vi hyllet og takket ham som idrettens venn. For norskhet i gjerning og sinn. For klokskap i krig, for vidsyn i fred. En konge i pakt med sin tid», står det hogget inn i fjellveggen under kongens signatur.

I tillegg til inskripsjonene på fjellveggen finner man også en inskripsjon fra Ulrik Fredrik Gyldenløve, i fjellet inne på dagens Herregården-område, hogget inn da gården ble bygget.