Store forskjeller på klimagassutslippet mellom bykommunene i området vårt

TRAFIKK: Veitrafikken står for en svært stor del av klimagassutslippene. Kanskje er en løsning å kjøre litt mindre bil?

TRAFIKK: Veitrafikken står for en svært stor del av klimagassutslippene. Kanskje er en løsning å kjøre litt mindre bil? Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Klimagassutslippene fra Larvik har ikke gått nevneverdig ned de siste årene når man ser på statistikken fra Miljødirektoratet. Men det er store forskjeller mellom bykommunene i området vårt.

DEL

Larvik og Sandefjord ser ut til å ha redusert utslippene omtrent like mye de siste årene, mens Tønsberg og Skien framstår som kommuner som faktisk har fått dreisen på klimatiltakene. I Horten ser det derimot ut til å ha gått i stikk motsatt retning der klimagassutslippene fra 2009 til 2016 har økt med 24 prosent.

(saken fortsetter under tabellen)

Tallene som ligger til grunn er hentet fra Miljødirektoratets database der tallene skal være sammenlignbare.

Endring i ulike sektorer

Det er mulig å bryte tallene ned på ulike bransjer for å se hvor de største utslagene ligger. For Tønsberg sin del er det i kategoriene oppvarming og industri det er merkbar nedgang, mens det er økning innen både sjøfart og veitrafikk. I Skien er det derimot en nedgang innen alle sektorer, bortsett fra i jordbruket, der det faktisk er en liten økning.

Den voldsomme veksten i Horten ligger i sektorene sjøfart og annen mobil forbrenning. (Sistnevnte kategori omfatter luftfart, skip og båter, snøscootere, småbåter, motorredskaper, jernbane)

Ingen reduksjon nasjonalt

Økt bruk av biodrivstoff i trafikken har vært med på å redusere de samlede nasjonale klimagassutslippene noe fra 2015 til 2016. Samtidig viser statistikken at totalutslippene i Norge har økt med 3,3 prosent fra 1990 til 2016.

Dermed ser det ut til at de nasjonale ambisjonene om å redusere utslippene med 30 prosent innen 2020 henger i en like tynn tråd som de tilsvarende ambisjonenen i Larvik.

Artikkeltags