Truer med tvangsmulkt dersom en rekke feil på Lamøya-hytte ikke rettes

Etter ny befaring på hytta til John Markus Lervik på Lamøya, er tilsynsmyndigheten i Larvik kommune klar: feil må rettes opp, eller dispensasjon innvilges, ellers kan det bli snakk om ileggelse av tvangsmulkt til påleggene er utført.